Koululiitu-järjestelmän uudelleen arviointi

Aloite tehty:
8.2.2021
Aloitteen tekijä:
Lepojärvi Kati ja Mäensivu Karita
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Tuusulan käyttöönottaman koulumatkojen turvallisuutta arvioivan Koululiitu-systeemin on todettu aiheuttaneen virheellisiä turvallisiksi luokitteluja aiemmin vaaralliseksi luokitelluille kouluteille. Koulukuljetuspäätöksiä on tullut kielteisenä moniin osiin Tuusulaa alueilla, missä kulkee mm. paljon raskasta liikennettä, eikä kevyen liikenteen väyliä ole kattavasti.

Perimmäisenä ongelmana Koululiituun siirtymisessä on, että Kasvatus- ja sivistyslautakunta on määritellyt ( https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kasvatus_ja_sivistyslautakunta/Kokous_1662020/Koulukuljetusperiaatteiden_muutokset_ja_(23987) ) että ”Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään arviointiperusteena Koululiitu –menetelmää.”

Koululiidun kehittäneen Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Teemu Kinnunen on kuitenkin mediassa sanonut, että oikea tapa Koululiidun käyttöön on käyttää sitä vain apuvälineenä muiden arviointimenetelmien ohella. Tuntuu itsestään selvältä, ettei pelkkään Koululiituun voisi siis näissä kunnan linjauksissa nojata, vaan tiestön vaarallisuus tai turvallisuus tulee arvioida kokonaisvaltaisesti.

Kunnan linja on ollut niin, että vanhemmat voivat valittaa koulukyytien kieltävistä tai peruutuspäätöksistä kuntaan ja tapaukset tarkastellaan yksi kerrallaan. Ei ole kuitenkaan kestävää ottaa käyttöön pelkästään Koululiituun pohjaavaa uutta tiestöarviointia ja muuttaa luokituksia mahdollisesti vain vanhempien valitusprosessien kautta. Vanhemmille siirretyn vastuun, huolen ja vaivan lisäksi siinä ei ole myöskään huomioitu niitä perheitä, jotka muuttavat vaarattomaksi virheellisesti luokitellun tien varteen, eivätkä yllättäen saakaan lapselleen koulukyytiä, koska virheellinen tien turvallisuusmääritys on jätetty voimaan.

Esitän, että Koululiitu-päätöksessä vaarallisista turvallisiksi muutetut tiet käydään kaikki kunnan puolesta tarkastamassa (yhteistyössä poliisin, ELYn ja muiden vastuullisten tahojen kanssa) ja asukkaat osallistetaan arviointiin kysymällä heiltä myös keliolosuhteista tai vuodenajoista riippuvaisista vaaranpaikoista. Esitän myös, että kasvatus- ja sivistyslautakunta, sekä muut halukkaat luottamushenkilöt käyvät turvallisuuskävelyillä alueilla, kuten vanhemmat ovat ehdottaneet mm. Rusutjärven koulun vanhempainkerhon aloitteessa.

Tätä ei voi jättää vain vanhempien harteille.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.2.2021 § 21: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Sivistys -toimialueen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 21.9.2021 § 89: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 27.9.2021 § 370: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.11.2021 § 152: Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Päivitetty: 21.12.2021

« Takaisin