Resurssien lisääminen lasten ja nuorten kanssa tehtävään hyvinvointityöhön

Aloite tehty:
08.03.2021
Aloitteen tekijä:
Laitila Elisa / Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Jo ennen koronaa nuorten pahoinvointi luvut olivat hurjia. 60 000 pysyvästi syrjäytynyttä nuorta. Nuorista 20-25% kärsii jostain mielenterveysongelmasta. Raportin mukaan vuonna 2019 oli sijoitettuja ja huostaan otettuja lapsia enemmän kuin koskaan. Korona-aikana 55 000 uutta lapsiperhettä koki niukkuutta kriisin takia. Tämä tarkoittaa noin 100 000 lasta.

Mitä onkaan mielenterveystilastot nyt korona- aikana ja sen jälkeen? Miten voimme pysäyttää näiden huolestuttavien lukujen nousun ja kääntää sen laskuun?

Koulussa tehtävässä opetustyössä sekä nuorisotyössä on huomioitava lasten ja nuorten jaksaminen ja mielenterveys. Varsinkin nuorisotyön vakituiset pysyvät työntekijät ovat tärkeitä ja
tulevat tutuksi nuorille.

Haluamme tällä aloitteella varmistaa, että Tuusula tekee kaikkensa lasten ja nuorten eteen mielenterveyttä ajatellen ja heitä tukien.

Ehdotamme harkittavaksi seuraavia toimia:

Huomio kouluissa tehtävään hyvinvointityöhön lasten ja nuorten kanssa.

1. Kouluissa lisätään kuraattoreita, psykologeja, opinto-ohjaajia niin, että ne vastaavat lakia. Kouluissa taataan, että nuori pääsee nopeasti avun piiriin ja apua on saatavilla matalan kynnyksen palveluilla. Kehitetään koulujen tarjoamia palveluita niin, että ne toimivat myös etävastaanotoilla.

2. Poikkeusolojen jälkeen panostetaan kouluissa ja nuorisotyössä nuorten sosiaalisiin suhteisiin, sekä luokkien ryhmäytymiseen ja ryhmähenkeen joka yläkoulun luokka-asteilla. Lisänä huomioiden lukiot sekä ammatilliset oppilaitokset Tuusulan alueella. Emme siis unohda tuusulalaisia opiskelijoita toisella asteella.

3. Selvitetään tuusulalaisten nuorten tilanne heitä kuulemalla. Tekemällä kysely yms millä saadaan tilanne kartoitettua.

4. Vakinaistetaan kunnan nuoriso- ohjaajia lisää. Lisätään resursseja lasten ja nuorten kohtaamisiin jalkautumalla eri alueille.

5. Kasvatusohjaajan työnkuvaa tarkistetaan niin, että heillä on mahdollisuus kiireettömästi olla nuorten saatavilla ja tukea nuoria.

6. Varmistetaan, että nuorten kanssa työtätekevät ovat koulutettuja ja valmiita koronapandemian aiheuttamaan kriisiin sekä jälkityöhön.

7. Tuetaan perheitä, kriisitilanteen vuoksi hankitaan kuntaan toinen perheohjaaja.

8. Lisänä muut mahdolliset toimet perheiden tukemiseen.

Kolmas sektori

9. Korona tilanne on vaikuttanut myös järjestöihin. Tuusulan kunta voisi antaa koronatukea ahdingossa olevia lasten ja nuorten järjestöille.

10. Kunta verkostoituu yhdistysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Selvittää kolmannen sektorin toimijoilta mitä työtä nuorten eteen ja hyvin lisäämiseen tulisi tehdä ja mitä palvelua tai tukea on keneltäkin saatavilla.

11. Nämä toimijat olisi hyvä saada näkyville kunnan nettisivuille, jotta vanhempi tai nuori löytäisivät tietoa yhdestä paikasta.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 8.3.2021 § 36: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 9.3.2021: Sivistys-toimialueen hoidettavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 20.4.2021 § 36: Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle
Kunnanhallitus 26.4.2021 § 156: Valtuustolle hyväksyttäväksi

Päätös

Päivitetty: 26.05.2021

« Takaisin