Koulumatkojen vaarallisuuden arvioiminen

Aloite tehty:
31.5.2021
Aloitteen tekijä:
Matti Alanko
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Koululiitu ei tunnista riittävän hyvin oikeasti vaarallisia kohtia. Sivistystoimen viranhaltijoilla ei ole halua tai ammattitaitoa vaarallisuuden arvioimiseksi, joten se on jätetty konsulteille. Siksi teen aloitteen, että muutetaan ennen koululiidun käyttöönottoa vaarallisiksi luokiteltujen kohteiden status turvalliseksi vasta sen jälkeen, kun riittävät muutokset turvallisuuden parantamiseksi on tehty. Esimerkkeinä Mangsin risteys Ruotsinkylässä ja Linjatie Kellokoskella. Kumpaankaan kohteeseen ei ole vuosikausiin muutoksia tehty ja asukkaat kyllä tietävät näiden paikkojen vaarallisuuden. Vaarallisuuden arvioimisen yhteydessä kyseisillä paikoilla on myös käytävä niinä aikoina, kun lapset koulumatkaansa kulkevat.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 31.5.2021 § 76: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 1.6.2021: Sivistyksen toimialueen valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 21.9.2021 § 91: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 27.9.2021 § 372: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 8.11.2021 § 154: Valtuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Päivitetty: 21.12.2021

« Takaisin