Hakeutuminen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, aloite

Aloite tehty:
28.06.2021
Aloitteen tekijä:
Anna Yltävä/Tuusulan Puolesta ry ja useat muut valtuutetut
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Ehdotamme, että Tuusulan kunta hakeutuu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin

Perustelu:

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttaa jo 44 kuntaa eri puolilla Suomea, ja se tavoittaa lähes puolet Suomessa asuvista lapsista. Malli on kunnille tarkoitettu työväline. Se auttaa kuntia edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista. Malli on kunnille maksuton, ja kaikki lapsiystävällisyytensä kehittämisestä kiinnostuneet kunnat voivat hakea mukaan.

Olemme Tuusulassa monessa asiassa jo todella pitkällä, selvästi monet askeleet otettu tätä mallia kohti. Toimintamallissa mukana oleminen toisi meille työn tekemisen ja lasten ja perheiden arvostamisen esille. Erityisesti varhainen tuki nostetaan esille. Varhainen tuki on huomattavasti edullisempaa kun jälkikäteen korjaavat toimenpiteet. Arvot ja tavoitteet, joita malli sisältää, on erittäin tärkeitä ja tavoiteltavia. Mukana olevilla kunnilla on erittäin hyviä kokemuksia mallissa toimimisesta.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 28.6.2021 § 91: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Sivistystoimialueelle valmisteltavaksi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 26.10.2021 § 104: Vastaus kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus 1.11.2021 § 425: Ehdotus valtuustolle

Päätös

Päivitetty: 15.11.2021

« Takaisin