Saavutettavuuden varmistaminen Tuusulan valtuuston kokousten kohdalla

Aloite tehty:
28.06.2021
Aloitteen tekijä:
Kati Lepojärvi /Margita Winqvist, Liisa Palvas ja Matti Alanko
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Vireillä

Esitän että Tuusulan kunta ryhtyy noudattamaan valtuuston kokouksien julkisuudessa ja niistä viestimisessä digipalvelulakia ja saavutettavuusdirektiiviä. Vetoamalla kohtuuttomaan rasitteeseen ko.lain ja direktiivin noudattamisessa ja piilottamalla valtuuston kokoustallenteet kahden viikon kuluessa valtuuston kokouksen ajankohdasta Tuusulan kunta rikkoo avoimuusperiaatetta sekä yllämainittuja lakia ja direktiiviä vastaan.

Valtuustojen kokousvideoiden julkaiseminen verkossa on tärkeä osa avoimuusperiaatteen toteuttamisessa kunnassa. Kokousvideoita katselemalla kuntalaisilla on mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Kuntaliiton sivuilla ohjeistetaan kuntia viestimään saavutettavasti seuraavaan tapaan:

”Miten edistää saavutettavuutta muilla keinoin tilanteissa, joissa kunnanvaltuuston kokousvideoiden tekstittäminen johtaa kohtuuttomuuteen kunnassa?
Lain tarkoitus ei ole heikentää viestintää. Verkkolähetyksiä ja -videoita ei ole syytä vähentää siksi, että niiden saattaminen saavutettaviksi on hyötyyn nähden kohtuutonta. Kuntaliitto kannustaa käyttämään monipuolisesti ja tehokkaasti nykyaikaisen viestinnän eri välineitä ja tarjoamaan kuntalaisille esimerkiksi mahdollisuuden seurata kunnanvaltuuston kokouksia verkon välityksellä ja jälkikäteen.

Erityisesti on muistettava vammaisten henkilöiden oikeudet silloin, kun käsiteltävänä on heidän elämäänsä suoraan vaikuttavia asioita. Näistä asioista pitää myös erikseen viestiä saavutettavalla tavalla kulloisellekin kohderyhmälle.”

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/miten-huomioida-saavutettavuus-kuntien-videoissa

Tuusulan kunta on poistanut valtuuston kokoustallenteet verkosta kahden viikon kuluessa, jonka aikavälin sisällä saavutettavuusvaatimukset tulisi videoihin pystyä tuottamaan. Tämä on lain valvontaviranomaisten mukaan saavutettavuusdirektiivin tarkoituksen vastaista ja voi johtaa uhkasakkoon.

Tuusulan kunnan kokoustallenteiden tekstittämisen kustannuksia selvitettiin palveluntarjoajalta ja ne olivat n. 10000€/v.

Esitän, että kunta tilaa valtuuston kokoustallenteisiin tämän saavutettavuusvaatimusten mukaisen työstön ja jättää videotallenteet saataville verkkoon, kuten aiemminkin sekä täyttää näin avoimuusperiaatteen vaatimukset.

Toissijaisesti kunta voi saattaa kokoustallenteiden sisältämät tiedot saavutettavuusvaatimusten mukaisesti kuntalaisten tietoon Kuntaliiton ohjeistamilla muilla tavoin, kunhan se täyttää saavutettavuusdirektiivin ja digipalvelulain edellytykset, sekä jättää valtuuston kokoustallenteet kuntalaisten saataville verkkoon aiempaan tapaan.

Viimeiseksi, edellytän, että kunta saattaa verkkosivuilleen takaisin nähtäville aiemmat piilottamansa videotallenteet. Ne löytyvät julkinen.fi -palvelun hallusta.

Kunta ei voi rikkoa avoimuusperiaatetta vastaan. Lisäksi kunnan tulee huomioida saavutettavuusdirektiivin tärkeät edellytykset: kaikkien kuntalaistemme tulee pystyä saamaan yhdenvertaisesti tietoa kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta tietotarpeisiinsa nähden ja heille soveltuvalla tavalla.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 28.6.2021 § 92: Kunnanhallitukselle valmisteltavaksi
Johtoryhmä: Kuntatoimialalle valmisteltavaksi

Päätös

Päivitetty: 02.07.2021

« Takaisin