Tilat nuorisolle Hyrylään

Aloite tehty:
11.04.2022
Aloitteen tekijä:
Cecilia Veikkolainen ja Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Haluamme nostaa esille huolemme Hyrylän nuorison tilanteesta. Mestan suljettua ovensa huhtikuussa 2017, on nuoriso kokoontunut vaihtelevasti mm. kirjastolla, ostareilla, urheilukeskuksessa ja muissa tiloissa. Nuorisotilan puuttuminen on lisännyt jonkin verran nuorison häiriökäyttäytymistä. Nuoriso reagoi herkemmin näin, jos heille ei ole osoitettu sopivaa paikkaa kokoontumiseen.

Uuden palvelukeskuksen valmistumisen ajankohta on vielä epäselvä ja tämän hetken tilat nuorisolle tarvitaan nyt. Nuoriso tarvitsee tilan, jossa voi kokoontua, jutella myös äänekkäästi, pelata, juoda kahvia, syödä eväitä ja vain olla. Nuorisotila palvelee myös nuorisotoimen resurssointia, koska jalkautuminen vaatii enemmän henkilöresursseja. Tarvitsemme Hyrylän nuorisolle palvelukeskuksen valmistumiseen saakka nuorisotilan, joka on riippumaton kirjaston aukioloajoista ja säännöistä, eikä aiheuta häiriöitä muulle toiminnalle.

Esitämme, että kesään 2022 mennessä etsitään nuorisolle sopiva tila, jossa voi syödä ja kokoontua myös iltaisin ja tarvittaessa viikonloppuisin.

Esitämme, että nuoret otetaan mukaan hyväksymään lopullinen vaihtoehto nuorisotilaksi.

Esitämme, että seuraavassa budjetissa huomioidaan Hyrylän alueellisen nuorisotyön resurssit ja toimitila-asiat vastaamaan Hyrylän nuorison tarpeita.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 11.4.2022 § 50: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi
Johtoryhmä 12.4.2022: Nuorisopalveluiden valmisteltavaksi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.5.2022: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.8.2022: Ehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Kunnanhallitus 30.5.2022 § 209: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 3.10.2022 § 124: Aloite käsitelty

Vastaus

Tuusulan vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on löytää Hyrylän keskustan alueelta tilat, joissa nykyisen kaltaisena popup -toimintana aloitettu nuorisotila voisi jatkua palvelukeskuksen nuorisotilojen valmistumiseen asti. Tällä hetkellä tilat ovat ostarin entisessä asuntomessutoimistossa. Tila soveltuu kohtuullisen hyvin väliaikaiseksi nuorten kokoontumispaikaksi. Nykyisen tilan luopumisajankohta ei ole vielä tiedossa ja olemme ilmaisseet tarpeen väliaikaisesta tilasta mahdollisen väistymisen jälkeen. Ostarin popup -tilassa vieraili kesän aikana 2-30nuorta/ilta, yhteensä kävijäitä on ollut avaamisesta koulujen alkamiseen asti 203 nuorta. Samalla nuoret kokoontuvat keskustan alueella muuallakin mikä on huomioitavaa nuoristyöntekijän näkökulmasta.

Tämän hetken arvio on, että Hyrylän “ostarin” tiloja voisi olla hyödynnettävissä 1-1,5 vuoden ajan. Koska tiloja tullaan eri aikaväleillä purkamaan, nuorisotyön tilapäisten kokoontumistilojen käyttöönotto ja siirtyminen tulee hoitaa matalalla kynnyksellä, joustavasti ja pienillä kustannuksilla.

Hyrylän alueella työskentelee tällä hetkellä 3 nuoriso-ohjaajaa, yksi kokoaikainen ja kaksi määräaikaista ja osa-aikaista (32h/vko). Hyrylän alueen nuoriso-ohjaajien työ pitää sisällään tällä hetkellä pop up -nuorisotilan aukipitämistä kahtena iltana viikossa, yhtenä iltana 5-6 lk ”nuokkarin” pitämistä Mikkolan koululla ja yhtenä iltana Hyökkälän koulun liikuntasalissa järjestettävää toimintaa. Jos esim. liikuntasalitoiminnalle ei esiinny tarvetta Hyrylän alueella, pidetään popup –tilaa avoinna. Tämän lisäksi nuoriso-ohjaajien työhön kuuluvat erilaiset yhteistyöpalaverit ja yhteistyö verkostoissa, mm. tiivis kouluyhteistyö koulukeskuksen ja Keudan kanssa. Keväällä talviloman jälkeen aloitimme toiminnan Mikkolan koululla 5-6 iltojen merkeissä koulujen päättymiseen mennessä toiminnassa kävi 66 nuorta.

Nuoriso-ohjaajan työnkuva on laaja. Työntekijät jalkautuvat erilaisiin tapahtumiin kohtaamaan nuoria tai ovat toteuttamassa alueellista jalkautumista sekä kohtaavat nuoria siellä missä nuoret ovat. Tuusulan alueellinen nuorisotyö ei ole vain nuorisotilojen aukipitämistä vaan kuten edellä on mainittu, nuoriso-ohjaajan (38,25h/vko ja 32h/vko) työnkuvaan sisältyy paljon muutakin.

Vapaa-aikapalvelut on laatinut kustannuslaskelman ja henkilöstösuunnitelman uuden palvelukeskuksen nuorisotilan toiminnan käynnistyttyä. Hyrylän alueen nuorisotyö (taloton yksikkö) uudistuu ja toiminta laajenee koskemaan koko kunnan aluetyötä. Aluetyö ja palvelukeskuksen nuorisotila toimivat tulevaisuudessa rinnakkain. Uuteen palvelukeskukseen tarvitaan vastaavilla aukioloajoilla muihin taloihin nähden min. 2 kokopäiväistä työntekijää nykyisen henkilöstön lisäksi. Uudesta nuorisotilasta syntyy henkilöstö- ja tilakustannuksia.

Nykyistä popup-nuorisotilan kaltaista ja nykyisillä 2 arki-iltaa viikossa avoinna olevaa toimintaa pystytään tämänhetkisillä resursseilla hoitamaan niin, ettei muista nuorisotyön tärkeistä tehtävistä tarvitse luopua. Mikäli tunteja (henkilökuntaa) halutaan lisätä ja turvata monipuoliset palvelut, tulee palvelukeskuksen käyttöönoton mukainen henkilöstösuunnitelma huomioida talousarviossa. Näiden kahden kokoaikaisen työntekijän (henkilöstökustannus 70 000€/vuosi) lisäksi henkilöstösuunnitelmassa on vuodelle 2023 kokoaikainen nuorisotyöntekijä Lahelaan ja vuonna 2024 Riihikallioon. Nämä työntekijät korvaavat määräaikaiset työntekijät, henkilöstökustannusvaikutus 25 000/vuosi.

---

Teknisenä muutoksena aloitevastauksen toiseen kappaleeseen:

"Tämän hetken arvio on, että Hyrylän "ostarin" tiloja voisi olla hyödynnettävissä 1-1,5 vuoden ajan"  muutetaan muotoon: "Tämän hetken arvio on, että Hyrylän "ostarin" tiloja voisi olla hyödynnettävissä vuoden 2022 loppuun." 

Päätös

Päivitetty: 19.10.2022

« Takaisin