Asukkaiden kuuleminen Lahelantien liikenneturvallisuuden parantamisessa

Aloite tehty:
03.09.2012
Aloitteen tekijä:
Untamo Lauri / Kokoomuksen valtuustoryhmä
Tyyppi:
Valtuustoaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Lahelan asukkaat ovat tehneet aloitteen viime vuonna Lahelantien ja Ristikiven tien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lahelantien turvallisuudesta on tehty tämän lisäksi lukuisia yhteydenottoja Tuusulan kuntaan. Tänä syksynä koulun alkaessa asukkaille Tuusulan kunta ilmoitti, että toivottua alikulkua ei tulla tekemään.

Lahelan asukkaat ovat aiheestakin pettyneitä Tuusulan kunnan toimintaan asuinalueensa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Asukkaat ovat ostaneet kunnalta tontin, rakentaneet kodin ja tuoneet perheensä Tuusulaan toiveena päästä asumaan turvallisessa ympäristössä. Asukkaat kokevat Tuusulan kunnan pettäneen heidät, alueelle muuttaessa heille annettiin ymmärtää, että alueelta on turvallinen yhteys kouluun.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että tekninen toimi ottaa vakavasti asukkaiden huolen lasten koulumatkan turvaamiseksi ja ryhtyy välittömiin toimiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi Lahelantien ja Ristikiventien risteyksessä.

Asukkaiden aito huoli lastensa turvallisuudesta ei saa hukkua kunnan byrokratiaan, asioiden käsittelyn hitauteen tai mahdottomiin paisuneisiin projekteihin. Asukkaiden tarve on kunnan mittakaavassa pieni, mutta asukkaiden arjessa suuri. Tällaisten kuntalaisille tärkeiden asioiden hoitaminen pois päiväjärjestyksestä tulisi hoitaa nopeasti. Ei saa keskittyä ongelman miettimiseen - kuinka mahdotonta se on, vaan mietitään miten tehdään mahdottomasta mahdollinen. Turvallinen koulutie on jokaisen lapsen oikeus.

Käsittelyvaiheet

Valtuusto 3.9.2012 § 87: Kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Johtoryhmä 4.9.2012: Teknisen toimen valmisteltavaksi
Kunnanhallitus § 348/17.9.2012: Teknisen toimen valmisteltavaksi
Tekninen lautakunta 27.11.2012 § 173: Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle
Kunnanhallitus 3.12.2012 § 484: Ehdotus valtuustolle
Valtuusto 28.1.2013 § 30: Aloite käsitelty

Vastaus

Lahelantie-Ristikiventie -liittymään on asennettu suojatielle pyrkivästä jalankulkijasta tai pyöräilijästä autoilijoita varoittavat suojatievilkkuvalot viikolla 42. Liittymän yhteyteen asennetaan kaksi nopeusnäyttötaulua viikolla 47. Taulut asennetaan siten, että ne näyttävät ajonopeuden liittymään pohjoisen suunnasta ja etelän suunnasta saapuville autoilijoille. Suojatievilkkujen ja nopeusnäyttötaulujen kustannuksia ei voida kattaa teknisen toimen määrärahasta ja niille on poikkeuksellisesti määritetty toinen kunnan rahoitusmomentti.

Kunta laatii parhaillaan suunnitelmaa Lahelantie-Ristikiventie -liittymän kiertoliittymäjärjestelystä. Samassa yhteydessä suunnitellaan kevyen liikenteen väylä Lahelantielle välille Kuismankuja-Maitiaisentie sekä suojatie- ja linja-autopysäkkijärjestelyt tälle Lahelantien jaksolle. Suunnitteluaikataulu mahdollistaa liittymän rakentamisen aloittamisen vuoden 2013 aikana. Em. kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien järjestelyjen toteutukseen ei ole varattu määrärahaa vielä vuodelle 2013.

Teknisessä toimessa on listattu 21 kohdetta, joissa tilanne on koulumatkan, suojatien havaittavuuden ja nopeusrajoituksen noudattamisen kannalta vastaavan kaltainen kuin Lahelantie-Ristikiventie -liittymässä, joka sisältyy listaan. Määritettyjä kohteita yhdistää seuraavat kriteerit:

- liikennevalo-ohjaamaton suojatie ilman keskisaareketta tai keskisaarekkeellinen paljon käytetty suojatie
- suojatie on koulureitillä
- nopeusrajoitus on 40 km/h tai sitä korkeampi
- liikennemäärä on yli noin 2 500 ajoneuvoa/vrk

Kohteiden sijainnin mukaan Etelä-Tuusulasta pohjoiseen edeten lista on seuraava. Kohteista yhdeksässä suojatiellä on keskisaareke:

1. Ruotsinkyläntie-Jokitie -liittymä
2. Haukantie-Kotkantie -liittymä
3. Kurpantie-Teerenpolku-Pahanjäljentie -liittymä (keskisaareke)
4. Sahatie-Moukarinkuja -liittymä (keskisaareke)
5. Pähkinämäentie-Mikkolantie -liittymä
6. Lahelantie-Ristikiventie -liittymä
7. Lahelantie-Marunantie -liittymä
8. Lahelantie-Pylväsmännyntie -liittymä (keskisaareke)
9. Lahelantie-Terttuseljankuja -liittymä (keskisaareke)
10. Koskenmäentie-Paijalantie-Kivikiilankuja -liittymä (keskisaareke)
11. Koskenmäentie-Koskelantie -liittymä (keskisaareke)
12. Paijalantien-Kalamestarinkuja -liittymä (keskisaareke)
13. Kirkkotie-Lukkarintie -liittymä
14. Kirkkotie-Keudan tontti -liittymä
15. Mahlamäentie-Sampolantie-Kalliopohjantie -liittymä
16. Mahlamäentie-Saviriihentie -liittymä
17. Koulutie-Yliverstaakuja -liittymä
18. Koulutie-Ruukinpolku-Päivättärenpolku -liittymä
19. Koulutie-Pohjanojantie -liittymä
20. Opintie-Jokelan pelastusasema -liittymä
21. Pertuntie-Impivaarantie -liittymä (keskisaareke)

Listausta laadittaessa on todettu myös 17 kohdetta, jotka sijoittuvat osin tai kokonaan ELY:n maantielle ja joissa olosuhteet ovat samankaltaiset edellisen listan kohteiden kanssa.

Lahelantie-Ristikiventie -liittymän suojatievilkuista (yksi vilkkupari) ja nopeusnäyttötauluista (kaksi taulua) esitetty 10 000 euron alustava arvio on osoittautunut oikean suuruiseksi. Tällä kustannusarviolla em. 38 kohteen parantaminen edellyttäisi noin 400 000 euron määrärahaa.

Tekninen toimi ei ole varautunut vuoden 2013 budjetoinnissa näiden kohteiden nopeaan parantamiseen samoilla tai samankaltaisilla toimenpiteillä, jotka kunnanhallitus on velvoittanut teknisen toimen toteuttamaan Lahelantie-Ristikiventie -liittymään.

Tuusulan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteisen liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt lokakuussa 2012. Suunnitelma valmistuu kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Työssä on parhaillaan käynnissä asukaskysely, johon voi vastata 5.11.-25.11.2012. Tekninen toimi esittää, että mm. edellä mainitut ja muut taustalla olevaan kohdelistaukseen sisältyvät suojatiet käsitellään liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä ja toimenpiteiden tarpeellisuus ja kohteisiin parhaiten soveltuvat toimenpiteet tai varusteet määritellään tässä yhteydessä mukaan lukien toimenpiteiden kustannusarviot ja toteutusaikataulu.

Päätös

Päivitetty: 04.02.2013

« Takaisin