Ajotiellä pelaamisen yms. kieltävä liikennemerkki

Aloite tehty:
15.05.2013
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Volttikaaren päässä pelataan salibandya keskellä ajotietä.
Volttikaaren päästä on kulku taloyhtiömme As Oy Tuusulan Eerikan parkkipaikalle.
Turvallisuuden ja henkilö- ja ajoneuvovahinkojen välttämiseksi kieltomerkki tarvitaan.
Lapsille asiasta on mainittu moneen kertaan.


Käsittelyvaiheet

16.5.2013: Teknisen toimen valmisteltavaksi
14.6.2013 Suvi Niemi vastannut kirjeellä

Vastaus

Jalankulkijoiden paikka tiellä on tieliikennelain mukaan jalkakäytävällä tai pientareella - tai näiden puuttuessa pyörätiellä tai ajoradan reunassa. Ajorata on tieliikennelaissa tarkoitettu ajoneuvoliikennettä varten ja tiellä liikkujien tulee noudattaa tähän liittyviä lakeja (tieliikennelaki ja järjestyslaki). Alla otteet kyseisistä lakipykälistä.

 

Tieliikennelaki (3.4.1981/267) 1 luku, 3§:

”Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä.”

 

Järjestyslaki (27.6.2003/612), 2 luku, 3 §:

”Yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen

Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla on kielletty:

1) metelöimällä ja muulla vastaavalla tavalla;

2) toistuvilla uhkaavilla eleillä, hyökkäävillä liikkeillä, suullisesti esitetyillä uhkailuilla ja muulla vastaavalla, pelkoa herättävällä uhkaavalla käyttäytymisellä;

3) ampumalla, heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toiminta on kielletty myös muualla kuin yleisellä paikalla, jos toiminnan vaikutus ulottuu yleiselle paikalle.”

 

Pelaamisen tai muun liikennettä tai yleistä järjestystä häiritsevän toiminnan kieltämiseksi ei ole olemassa erillistä liikennemerkkiä. Tämän vuoksi toivomaanne merkkiä ei asenneta mainitsemaanne kohtaan Volttikaarelle.

Päivitetty: 14.06.2013

« Takaisin