Aloite Terrisuontien perusparantamiseksi

Aloite tehty:
11.09.2014
Tyyppi:
Kuntalaisaloite
Käsittelyvaihe:
Käsitelty

Terrisuontien tiehoitokunta ehdottaa Terrisuontien päällystämistä, asfaltointina.

Terrisunotie on n. 2,5 kilometriä pitkä. Uuden Hämeentien puoleinen osa n. 100 metriä kokonaan Nurmijärven alueella. Sen jälkeen n. 700 on Tuusulan ja Nurmijärven rajalla. Tien loppuosa on Tuusulan alueella ja se päättyy vanhalle Hämeentielle.

Terrisuontie yhdistää vanhan ja uuden Hämeentien. Se palvelee liikennettä Järvenpään ja Tuusulan suunalta Nurmijärvelle ja päinvastoin.

Terrisuontie on "päätie" johon liittyyvät sivutiet ja niiden liikenne, Nurmijärveltä Airolantie ja Tuusulasta Teerikalliontie, Terrikuja, Terriläntie ja Sariolantie. Asukkaat kummankin kunnan puolelta käyttävät tietä.

Muuta huomioitavaa:
-Tien kunnossapito on osoittautunut vaikeaksi. Sorapintaisena se pölyää eritäin paljon aiheuttaen haittoja asukkaille, etenkin lapsille ja muille jotka joutuvat kulkemaan autojen nostattamassa pölyssä.
-Pölyä sitova suolaus ei kauan sido pölyä ja pidä pintaa kunnossa, eikä runsas suolaus ole sopivaa, koska tie kulkee osittain pohjavesialueella.
-Vaikka lanaustoimenpiteitä tehdään, tie ei pysy kunnossa, näillä liikennemäärillä tie reikiintyy nopeasti sateella ja kuivana aikana pölyää ja pykälöityy.
-Terrisuontien alueella toimii yrittäjiä, joiden toiminta sekä koululaiskuljetus-ten linja-auto ja taksikuljetukset edes takaisin useita kertoja päivässä aiheuttavat raskaampaa liikennettä kuin normaalit kotitaloudet. Lisäksi on läpikulkuliikenne.

Terrisuontien hoito on ollut Tuusulan vastuulla 1.1.1983 alkaen. Tien päällystystä on anottu useana vuotena Tuusulan kunnalle osoitulla anomuksella.

Terrisuontiellä Palojoen ylittävä silta on uusittu ja siitä on hyvä jatkaa. Haja-asutusalueella muut kunnan palvelut ovat kaukana. Asukkaat pitävätkin tärkeänä, että edes kunnollinen tie on käytettävissä. Siksi ns. ”vanhojen veronmaksajien” näkökulmasta on vähintäänkin kohtuullista esittä, että Terrisuontien päällystäminen toteutettaisiin vuoden 2015 aikana Tuusulan ja Nurmijärven kuntien välisenä yhteistyönä.

Toivomme myönteistä päätöstä ehdotukseemme Terrisuontien kunnostamiseksi.

Käsittelyvaiheet

18.9.2014 Tekniseen toimeen käsiteltäväksi
8.10.2014 Jari Huttunen vastannut kirjeitse

Vastaus

Nykyisessä taloustilanteessa kunnan on valitettavasti keskitettävä voimavaransa kunnan omien katujen saneeraukseen.

Kunnan vuosittain laadittavaan päällystysohjelmaan valitaan kohteet pääosin saneerattavista kaduista. Terrisuontietä ei tämän vuoksi voida ottaa päällystysohjelmaan. Tiekunta voi kuitenkin itse harkita päällystävänsä tien, ja jos ei siihen omin voimin pysty, hakea siihen kunnan tai valtion avustusta.

Päivitetty: 08.10.2014

« Takaisin