Tuusulan alle 2-v kotihoidon tuen kuntalisä

Kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidontuen lisäksi. Kotihoidontukijärjestelmä on vaihtoehto varhaiskasvatukselle.

Tuusulan kotihoidontuen kuntalisä 1.8.2018 alkaen 

Tuusula-lisä siirtyy Kelan kautta haettavaksi ja maksettavaksi 1.8.2018 lukien.
1.8.2018 alkaen kuntalisän maksamisen edellytyksenä on,

a) lapsen hoitajan osalta, että

  • lapsia, joista maksetaan kotihoidon tukea, hoitaa kaikkia vanhempi. Esiopetusikäinen lapsi voi osallistua perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen.

b) muita ehtoja

  • perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan kotihoidon tukea
  • lasten kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa

Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus määräytyy lasten iän mukaisesti. Alla olevassa taulukossa on maksettavan hoitorahan, hoitolisän ja kuntalisän summat.

KOTIHOIDON TUKI

HOITORAHA (KELA)    kk/lapsi

HOITOLISÄ (KELA)    kk/lapsi

KUNTALISÄ  kk/lapsi

Alle 2 v lapsi

338,34 €

0-181,07 €

150 €

Alle 3 v lapsi

338,34 €

0-181,07 €

0 €

Alle 3 v lapsen sisarus, joka alle 3 v

101,29 €

0 €

Alle 3 v lapsen sisarus, joka yli 3 v

65,09 €

0 €

0 €

Kotihoidon tuen kuntalisän siirtyminen Kelaan merkitsee sitä, että kuntalisän myöntämisen ehdot yhtenäistyvät Kelan ehtojen kanssa. Samalla ehdot yksinkertaistuvat ja työllistymistä tai opiskelua estävät ehdot poistuvat kuntalisän osalta.

Lisätietoja antaa
Varhaiskasvatuksen asiantuntija
p. 040 3143330
etunimi.sukunimi@tuusula.fi