Varhaiskasvatuksen aloitus

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen on suuri muutos lapsen elämässä ja vaikuttaa koko perheen arkeen.  Aloitusta suunnitellessa sinun tulee huomioida, että alle 3-vuotiaalle tutustumiseen tulee varata kaksi (2) viikkoa. Yli 3-vuotiaan kohdalla tutustumisjakso voi olla lyhempi.

Kun olet saanut päätöksen varhaiskasvatuspaikasta sähköisesti, lapsesi vastuukasvattaja ottaa sinuun yhteyttä. Jos lapsi on saanut perhepäivähoitopaikan, sinun tulee olla yhteydessä perhepäivähoitajaan. Varhaiskasvatuksessa huoltajien ja vastuukasvattajan yhteistyö alkaa tapaamisella, jota kutsumme aloituskeskusteluksi. Aloituskeskustelussa suunnitellaan mm. toimintatapoja, joiden avulla tuetaan lasta kotoa varhaiskasvatukseen siirtymisessä. Tutustumisjakso ennen aloitusta on välttämätön.

Ennen aloitusta huoltaja(t) ja varhaiskasvtusyksikön johtaja käyvät palvelukeskustelun, jossa sovitaan mm varhaiskasvatuksen määrästä, päivittäisistä hoitoajoista, varahakijoista sekä lupa-asioista, jotka liittyvät lapsen osallistumiseen hoitopäivän aikana olevaan toimintaan. 

Päivitetty: 9.3.2022