Tuusulassa matkataan yhdessä kohti uutta oppimisen toimintakulttuuria

25.08.2020

Oppiminen ja oppimisympäristöt ovat murroksessa ja niissä tehdään uudistuksia ympäri Suomen, myös meillä Tuusulassa. Oppimisympäristöjä uudistetaan Tuusulassa palveluverkkosuunnitelman mukaisesti vastaamaan niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviin tarpeisiin vahvistamalla tasa-arvoista oppimistaUudistaminen edellyttää myös toimintakulttuurin muutosta – kehittämistyötä tehdään Tuusulassa yhdessä. 

Kampukset mahdollistavat alueellisten yhteisten toimintakulttuurien syntymisen  

Tuusulan kuntakeskusten sydämeen nousee monikäyttöisiä kampuksia, joissa yhdistyy uudenlainen yhteen nivoutuva palvelukokonaisuus ja oppimisympäristöNe tulevat pitämään sisällään keskeisten opetus-, sivistys-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhteiset toimintamahdollisuudet ja tarjoamaan alueen asukkaille ja erilaisille yhdistyksille kokoontumis- ja harrastamismahdollisuuksia.  
 
– Tavoitteenamme on tarjota asukkaillemme terveellisiä, turvallisia ja moderneja oppimisympäristöjä. Uudet monitoimikampukset tulevat valmistuessaan toimimaan asukkaiden yhteisinä olohuoneina, joissa on mahdollisuuksia niin yhdessä oppimiseen kuin vapaa-ajanviettoonkin, kertoo sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara 
 
Kuntakeskusten identiteetti vahvistuu uusien monitoimikampusten tuottamien toimintamahdollisuuksien myötä ja myös toimintakulttuuri muuttuuToimintakulttuurin muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa arjessa.  

Toimintakulttuuria suunnitellaan yhdessä

Eri sidosryhmien osallistuminen uusien oppimisympäristöjen ja niiden toimintakulttuurien suunnitteluprosesseihin on tärkeää. Yhteinen ymmärrys tarpeista syntyy yhdessä käyttäjien, kuten oppilaiden, henkilöstön, huoltajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Suunnittelu- ja kehittämistyötä toteutetaan arjessa tapahtuvilla kokeiluilla.  
 
Yhteisten näkemysten löytämiseksi on monia toteutustapoja; esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa ikätasoisesti toteutettavia osallistavia suunnittelutuokioita ja huoltajien sekä muiden kuntalaisten kanssa käytäviä keskustelutilaisuuksia hyödyntäenNäkemyksiä haetaan lasten ja nuorten kanssa esimerkiksi piirtämisen, pienoismallityöskentelyn ja videokuvaamisen avulla sekä harjoittelemalla läsnäoloa, toisten kuuntelua ja omien kokemusten jakamista.  
 
– Voimme tehdä lasten ja nuorten arjesta monipuolisempaa ja lisätä heidän viihtyvyyttään kouluissamme ja päiväkodeissamme tarjoamalla heille entistä enemmän mahdollisuuksia saada äänensä kuuluville. Haluamme tarjota tämän mahdollisuuden lasten ikätaso huomioiden, hyödyntäen erilaisia toteutustapoja, summaa sivistyksen kehittämispäällikkö Tiina Simons Tuusulan kunnan lasten ja nuorten osallistamismahdollisuuksia.  

Kirkonkylän koulun vaikuttajatiimit osallistuvat koulun toiminnan kehittämiseen  

Tuusulan kunnan vetämässä, 16 Uudenmaan kunnan yhteisessä, #Uuttakoulua–hankkeessa toteutetaan erilaisia lasten ja nuorten osallisuutta lisääviä projekteja.  
 
Yksi toteutuksista on tuusulalaisen Kirkonkylän koulun kehittämisprojekti, jossa koululle on muodostettu Kirkkiksen Vaikuttajat -oppilastiimejä. Tiimit osallistuvat opettajien tuella monin eri toteutuksin koulun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kirkonkylän koulussa toimii tällä hetkellä seuraavat oppilastiimit; Kestävän kehityksen oppilastiimi, Viihtyisä Kirkkis -oppilastiimiDigitiimi ja Ruokailutiimi. Tiimien kautta oppilaat ovat kokeneet saaneensa mahdollisuuksia vaikuttaa koulupäiviinsä ja päättää omaan kouluunsa liittyvistä asioista.  
 
Opettajien näkökulmasta oppilastiimien reseptin helppoutena on se, että niitä luotsaavien opettajien ei tarvitse suunnitella toimintaa etukäteen. Opettajien tehtävänä on antaa tiimeille riittävät puitteet ja aikaa. Itse tuotokset syntyvät oppilailta itseltään. Hyödynnettäessä oppilastiimejä muillakin kouluilla, koulujen omista toimintakulttuurista riippuen, voidaan perustaa erilaisia oppilaistiimejä joko tunnistettujen tarpeiden tai oppilaiden mielenkiinnon mukaan.  
 
– Kirkonkylän koulun oppilastiimit käynnistettiin syksyllä 2019 ja ne saivat äänestyksen kautta nimen Vaikuttajat. Samalla järjestettiin piirustuskilpailu, jossa Vaikuttajille suunniteltiin oma logo. Oppilastiimien tavoitteena on tukea oppilaiden hyvinvointia koulussa lisäämällä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan oppimiseen ja koulun toimintaan. Vaikuttajat on oppilaiden oma tiimirakenne, johon halukkaat oppilaat saavat osallistua omien kiinnostustensa mukaan. Lukuvuonna 2019–2020 mukana Vaikuttajien toiminnassa on yli 50 innokasta oppilasta. Eräs oppilastiimin jäsen kuvaa toiminnan ”parantavan koulua ja ottavan oppilaat huomioon”, kertoo rehtori Katja Nieminen Kirkonkylän koulun kokemuksista.  

Tavoitteena laaja-alainen vuorovaikutus huoltajien kanssa  

Avoin ja hyvä vuorovaikutus kotien ja perheiden kanssa on yhteisen aktiivisen toimintakulttuurin kivijalka. Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää ja vahvistaa laaja-alaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen ja opetuksen teemoissa kuten opetussuunnitelman kehittämisen, palveluverkon uudistamisen ja sisäilmaan liittyvien kysymysten osalta.  
 
Yhtenä Tuusulan tavoitteena on myös luoda vanhempaintoimintaan vahvempia alueellisia rakenteita tukemaan yksiköiden omia vanhempaintoimintoja. Tämä työ on aloitettu Erätauko-dialogikeskustelun muodossa kuullen huoltajia ja heidän ensiajatuksiaan vanhempaintoiminnan kehittämisestä. 
 
– Yhteinen ymmärrys koulujen toimintakulttuurin muutostarpeista syntyy pienistä kokeiluista ja yhteisesti etsityistä ratkaisuista. Kutsumme kaikki huoltajat mukaan etsimään kanssamme parhaita ratkaisuja Tuusulan koulujen ja päiväkotien toimintakulttuurin ja vanhempaintoimintojen kehittämiseksi, kannustaa opetuspäällikkö Markus Torvinen 

 

Lisätiedot: 
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, p. 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi 
Tiina Simons, sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö, p. 040 314 3403, tiina.simons@tuusula.fi 
Katja Nieminen, Kirkonkylän koulun rehtori, p. 040 314 2227, katja.nieminen@tuusula.fi

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, p. 040 314 3410, markus.torvinen@tuusula.fi  

Takaisin