Jokelan liikekeskus

Jokelan liikekeskus nykytilannepanoraama

Kaavamuutosalue sijaitsee aivan Jokelan ydinkeskustassa. Alue on Keskustien, Jokelantien, Ridasjärventien ja Päivätien rajaama kortteli, joka on sijainniltaan Jokelan keskeisimpiä. Alueella sijaitsee tällä hetkellä Teboilin huoltoasema, HOK-Elannon uusi päivittäistavarakauppa sekä 1930-luvun alussa rakennettu ns. Lindbergin parturin talo.

Kaavamuutoksen tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ratkaisu yhdelle Jokelan keskeisimmistä kortteleista. Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se vastaa kasvavan Jokelan tarpeita, lisää kaupallisten palveluiden tarjontaa taajamassa sekä parantaa jokelalaisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Suunnittelun lähtökohtana on Jokelan kehittämisstrategiaksi valittu puutarhakaupunki-ideologia. Tavoitteena on kehittää Jokelan keskustaa kevyttä liikennettä suosivana, rautatiehen tukeutuvana taajamana. Keskeisen korttelin rakentamisessa tavoitteena on myös saavuttaa arkkitehtonisesti laadukas lopputulos sekä korkea katu- ja viherrakentamisen taso.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.8.-7.9.2009.

osallistumis- ja arviointisuunnitelma