Ridasjärventien työpaikka-alue II

Ridasjärventien työpaikka-alue, sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jokelan keskustasta 1,5 km länteen, Jokelan läntisen työpaikka-alueen pohjoispuolella. Asemakaavan tarkoituksena on Jokelan läntisen työpaikka-alueen laajentaminen voimassaolevan Jokelan osayleiskaavassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus olivat maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä 23.8. - 24.9.2012.

Päijännetunnelin vedenlaadun varmistamiseksi suunnitellut rakenteet ja muutoinkin kunnallisteknisten töiden kustannusarvio on kohonnut niin suureksi, että kaavan hyväksyminen kaavaehdotuksen mukaisena on epätodennäköistä. Suunnitelmaa koetetaan kehittää kaavatalouden kannalta paremmaksi ja löytää teknisiä ratkaisuja, joiden avulla työpaikka-alueen toteuttaminen suunnitellulle alueelle toteutuisi. Samalla selvitetään alustavasti vaihtoehtoista työpaikka-alueen tai sen laajennuksen rakentamisaluetta.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen

Kaavamateriaali

Kaavakartta ja määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet