Stenbacka

Stenbacka ilmakuva

Kaava-alue sijaitsee Lahelantien ja Jokitien kulmauksessa Lahelan eteläosassa. Alue käsittää Jokitien eteläpuoleisen korttelin 2234  (entinen numerointi 31072) tontit 1-7, sen eteläpuolella olevan, Tuusulanjoen laaksoon laskevan peltoaukean (6:38) sekä Stenbackan tilakeskuksen (6:41). Lisäksi kaava-alueeseen on otettu mukaan jokilaakson pohjaa peltoaukeasta itään aina Jokitielle saakka, sekä osa ranta-aluetta, jolla sijaitsee loma- ja asuinrakennuk­sia.

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi Stenbackan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 11.10.2010 § 101. Hyväksymispäätöksestä tehtyihin valituksiin antoi Helsingin hallinto-oikeus 6.5.2011 päätöksen, jolla pysytettiin valtuuston päätös muutoin voimassa, paitsi Lahelantien katu-alueen osalta päätös kumottiin. Korkein hallinto-oikeus antoi valituksen johdosta asiassa 20.3.2012 päätöksensä, jolla valitus hylättiin ja Helsingin hallinto-oikeuden päätös pysytettiin voimassa sellaisenaan. 

Lisätietoja

Valtuuston 11.10.2010 (§ 101) päätöksen liitteet

Asemakaava

Kaavamerkinnät- ja määräykset

Havainnekuva

Kaavaselostus

Rakentamisohjeet (kuntakehityslautakunta 12.6.2013)

Muistutukset, lausunnot ja vastineet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meluselvitys

Tärinäselvitys

Tonttiluettelo

Katusuunnitelma