Moukarinkuja II

Moukarinkuja

 

Asemakaavan muutos ryhdytään laatimaan Sahankulman liikekortteliin. Suunnittelualuetta rajaavat idässä Tuusulanväylä, pohjoisessa liikerakennus piha-alueineen ja lännessä sekä etelässä puistot ja omakotitaloalueet. Eteläosan rajalla Moukarinkujan ja Tuusulanväylän yhdistää Kiripolku. Alueen koko on n. 5,1 ha.


Tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan lisärakentamisen edellytyksiä ja pysäköinnin uudelleen järjestämistä liikerakentamiskorttelissa. Kunnan tavoitteena on mahdollistaa korttelin liiketoiminnan kehittäminen nostamalla alueen rakentamistehokuutta. Tavoitteena on mahdollistaa alueelle lisäliikerakentamista siten, että korttelin mahdollinen päivittäistavarakauppa ja keskustahakuinen erikoistavarakauppa eivät liiallisesti kilpaile keskustan elinkeinoelämän kehittämisen kanssa. Tavoitteena on varmistaa riittävä viereisten asuinkortteleiden asuinviihtyisyys mahdollisesta lisärakentamisesta riippumatta. Yksityisellä maanomistajalla on tavoitteena saada asemakaava muutettua siten, että aiottu liikerakentaminen on mahdollista. Kts. lisätietoa suunnitelmasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.


Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma

Alueen suunnittelu on tällä hetkellä aloitusvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisen nähtävilläolon aikana kerätään palautetta mm. lähtötiedoista, prosessista, tavoitteista ja arvioitavista vaikutuksista. Voit halutessasi jättää mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta myös sähköpostitse osoitteella: kaavoitus(at)tuusula.fi.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen p. 040 314 2012.