Maantiekylä II

3472 sijantikartta


Alue sijoittuu Tuusulan kunnan eteläosaan Tuusulanväylän ja Kulomäentie eritasoliittymän itäpuolelle. Alue on osa rakentuvaa Focus Gate työpaikka-aluetta, jonka pääosa tulee sijoittumaan liittymän länsipuolelle. Focus Gaten toteutus on osa laajemman Focus-alueen toteutusta. Focus on yli 10 neliökilometrin laajuinen yrityspuisto, joka sijoittuu suunnitellun Kehä IV:n varteen.

Asemakaava on hyväksytty 8.6.2015 kunnanvaltuustossa, päätös on lainvoimainen.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Petteri Puputti.

 

Kaavamateriaali:

Kaavaselostus

Liite 1. Voimassa olevien asemakaavaojen yhdistelmä 1_2000

Liite 2a. kaavakartta

Liite 2b, kaavamääräykset

Liite 3. OAS

Liite 4. asemapiirros 1_1000 vaaka2

liite 5a. liikennesuun_veA

liite 5b. liikennesuun_veB

Liite 6 Tuusulanväylän ja Kehä IV liittymän tiealueen tavoitesuunnitelma

Liite 7a. hulevesien hallintaselvitys_tark teksti

Liite 7b Hulevesien käsittelysuunnitelma 2015 Pohjatekniikka oy

Liite 8a. sopimus asemakaavoituksen käynnistämiseksi

Liite 8b Maankäyttösopimus ja alueiden vaihtoa koskeva esisopimus

Liite 9. seurantalomake

Liite 11 muistutukset lausunnot ja vastineet

Liite 12 Focus-osayleiskaava määräyksineen