Kauppatie II

 

kauppatie II oas kansikuva

 

Suunnittelualue sijoittuu Hyrylään, rajautuen kaakossa ja lounaassa Kauppatiehen ja luoteessa Hyryläntiehen. Asemakaavan muutostyön tavoitteena on tutkia mahdollisuudet kehittää tätä keskustan osaa asumiseen ja liikekäyttöön tarkistaen mm. rakennusoikeuksia ja kerroslukuja. Tavoitteena on mahdollistaa tehokkaan kerrostalokorttelin rakentaminen. Samassa yhteydessä selvitetään kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen tarvetta ja mahdollisuutta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.10.-5.11.2007. Kaavaluonnoksen laadinta ei tuolloin edennyt, mutta nyt hanketta on ryhdytty jälleen edistämään.

 


KUULUTUS

 

KAUPPATIE II, ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSET

 

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kuntakeskuksessa, Hyrylässä. Alue käsittää luonnosvaiheessa kiinteistöt RN:o 4:93, 4:20, 4:52, 4:6 sekä niitä ympäröivät katu- ja liikennealueet. Kaavamuutosalue sisältää korttelin 33066 sekä korttelin 33067 tontin 2.

 

Asemakaavan muutosluonnokset ovat MRA 30 §:n mukai­sesti nähtä­villä 28.5.–27.6.2014 vä­lisenä aikana kunnan­talol­la kaavoi­tuk­sessa, Hyry­läntie 16, nettisivuilla www.tuusula.fi sekä Hyrylän kirjastossa sen aukioloaikoina.

 

Palautetta luonnoksista voit jättää sähköpostilla osoitteeseen

kaavoitus(at)tuusula.fi tai postitse, PL 60, 04301 TUUSULA 27.6.2014 kello 16.00 mennessä. 

 

Lisätietoja kaavasta antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, p. 040 314 2012.

 

YLEISÖTILAISUUS

 

Kauppatie II, asemakaavan muutosluonnoksista järjestetään yleisötilaisuus Tuusulan kunnantalolla, valtuustosalissa

(osoite: Hyryläntie 16) maanantaina 16.6.2014 klo 18.00 alkaen.

 


Liitteet:

Kaavaselostus

A1 Pohjakartta

A2 Johtokartta

A3 Pohjaveden korko

B1 Luonnosvaiheen vaihtoehdot ja näiden vertailu

C1 Ote Tuusulan Kulttuurimaisema ja rakennusselvityksestä

C2 Rakennuksen kuntoselvitys

D1 Kaavoituksen käynnistämissopimukset

E1 OAS mielipiteet ja vastineet

OAS