Kauppatie II

 

kauppatie II oas kansikuva

Asemakaava on hyväksytty ja tullut voimaan.

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kuntakeskuksessa, Hyrylässä. Alue käsittää luonnosvaiheessa kiinteistöt RN:o 4:93, 4:20, 4:52, 4:6 sekä niitä ympäröivät katu- ja liikennealueet. Kaavamuutosalue sisältää korttelin 33066 sekä korttelin 33067 tontin 2.

Suunnittelualue sijoittuu Hyrylään, rajautuen kaakossa ja lounaassa Kauppatiehen ja luoteessa Hyryläntiehen. Asemakaavan muutostyön tavoitteena on tutkia mahdollisuudet kehittää tätä keskustan osaa asumiseen ja liikekäyttöön tarkistaen mm. rakennusoikeuksia ja kerroslukuja. Tavoitteena on mahdollistaa tehokkaan kerrostalokorttelin rakentaminen. Samassa yhteydessä selvitetään kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen tarvetta ja mahdollisuutta.

 

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ

Ehdotus on MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 16.2.-20.3.2017 välisenä aikana myös kunnantalolla 3 B-kerroksen asiakaspalvelussa, Hyryläntie 16. Mahdolliset muistutukset ehdotuksista toimitetaan kirjallisena kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite PL 60, 04301 TUUSULA 20.3.2017 klo 16.00 mennessä tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi.

 

Kaavamateriaali

Kaavaselostus
Liite1_pohjakartta
Liite2_johtokartta
Liite3_pohjavesi
Liite4_luonnosvaiheen_vaihtoehtojen_vertailu
Liite5_Ote kulttuurimaisema ja rakennuskanta selvitysluonnoksesta
Liite6_Päämajan_kuntoselvitys
Liite7 kaavoituksen käynnistämissopimukset
Liite9_a_OAS mielipiteet ja vastineet
Liite_10_kaavakartta
Liite11_Asemakaavamerkinnät-ja-määräykset
Liite12_Viitesuunnitelma_luonnos

Liite13_Seurantalomake

 

Yhteystiedot

Lisätietoja kaavasta antaa Asko Honkanen, p. 040 314 2012.