Hyryläntie-Hämeentie

Hyryläntie-Hämeentie ilmakuva

Suunnittelualue on rajattu Hyryläntien länsipuolelle, käsittäen mm. rakentamattoman peltoalueen sekä tämän viereisiä kortteli-, katu- ja puistoalueita. Asemakaavaluonnoksen laadinta on käynnissä, mutta viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulusta. Korttelisuunnittelun pohjaksi tarvitaan selvitys liikenneverkon kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksista, minkä jälkeen kaavallinen suunnittelu voi jatkua.

Kaavatyön tavoitteita ovat muun muassa keskustan liike-elämän toimintamahdollisuuksien parantaminen, kehittää keskustaa keskittäen palveluita, mahdollistaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen ja mahdollistaa Hämeentien parantaminen.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.9.2008)