Golfkentän laajennus

Golfkentän laajennus kansi

Suunnittelualue sijaitsee Hyrylässä ja koskee korttelia 4207 sekä tähän rajoittuvia katu- ja virkistysalueita. Alue rajautuu Järvenpääntiehen ja Kirkkotiehen. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Krapi, länsipuolella golfväyliä ja päiväkoti, etelässä vanha kunnantalo ja itäpuolella Järvenpääntie.

Kaavaluonnosta valmistellaan, mutta työ ei ole edennyt toivotussa aikataulussa johtuen resurssipulasta. Kun alustavat luonnokset ovat valmiit, maanomistajiin otetaan yhteyttä neuvottelujen järjestämiseksi.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen

 

Selvitykset

Meluselvitys (Pdf,11Mt)

Melusuojauksen kustannusarvio (Pdf, 62 kt)

Luonto- ja maisemaselvitys (Pdf, 8 Mt)