Bostonin alue

Bostonin alue: ilmakuvasovitus Tuusulanväylältä

Bostonin alueen asemakaavan muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.11.2009. Hyväksymispäätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi valituksen päätöksellään 17.9.2010. Päätöksistä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 10.11.2011 ja kaava on saanut lainvoiman 16.11.2011.

Bostonin alueen asemakaavan muutoksen lähtökohtana on muuttaa Amer-Tupakka Oy:n varastoalueena toiminut alue asuinkäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa tiivis ja yhtenäinen asuinrakentaminen kaava-alueelle ja luoda edellytykset viihtyisän asuin- ja liikkumisympäristön toteuttamiselle. Suunnittelualue on keskeisellä paikalla Amerin entisen tupakkatehtaan alueella, Hyrylän ja Riihikallion palvelujen tuntumassa. Sen rakentaminen ympäristöltään laadukkaaksi asuinalueeksi on tärkeää paitsi taajamakuvan myös Tuusulanväylältä aukeavien näkymien kannalta. Lisäksi on tavoitteena tarkistaa Amerin entisen tehdasrakennuksen rakennustaiteelliset arvot ja turvata niiden säilyminen asemakaavallisin suojelumääräyksin.  

Kaavamateriaali

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Havainnekuva

Kaavaselostus

Mielipiteet, lausunnot ja niihin laaditut vastineet

Ilmakuvasovitus

 

Kuntakehityslautakunnan 14.3.2012 hyväksymät alueella käytettävät rakentamisohjeet.

 

Yhteystiedot