Lepola III

3485 Lepola III vinjetti

Kaavamuutosalue sijaitsee Jokelan pohjoisosassa Lepolan kunnanosassa. Alue on Ridasjärventien ja Vanhantien väliin sijoittuva peltoaukea.

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Virtalantien jatkeeksi uusi Jokelan osayleiskaavan mukainen kokoojakatuyhteys välille Vanhatie - Ridasjärventie. Uusi kokoojakatu on tarkoitus liittää Ridasjärventien ja Höyhensaarentien liittymään. Lisäksi tavoitteena on kaavoittaa osayleiskaavan mukaisesti uusia pientalotontteja uuden kokoojakadun pohjois- ja eteläpuolelle Ridasjärventien ja Vanhantien väliselle peltoalueelle.

Lisätietoja antaa Maria Suutari-Jääskö

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.2. - 28.2.2011.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma