Haavistontie, asemakaavan muutos

 

Haavistontie_sijainti kartta nettiin

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Jokelan keskustasta luoteeseen, Jokelantien ja pääradan länsipuolella. Etelässä alue rajautuu Kolsan työpaikka-alueeseen. Lännessä aluetta rajaavat Raturinkujan ja Haavistontien varsiin sijoittuvat teollisuus- ja pientalotontit. Pohjoisessa alue rajautuu yhteen Haavistontien varteen sijoittuvaan pientalotonttiin. Koillisessa ja idässä aluetta rajaa Jokelantie (tie nro 1421).

Kaavoitustyön keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa Rauturinkujan jatkaminen Haavistontielle 13.3.2006 hyväksytyn Jokelan osayleiskaavan 2029 mukaisesti. Kaavoitustyön yhteydessä on tarkoitus osayleiskaavassa osoitetulla aluevarauksilla muuttaa Kuusistonpuistoa pientalotonteiksi. Lisäksi alueen eteläosassa katu- ja korttelialueiden rajauksia tarkistetaan alueella toimivien yritysten tavoitteet ja toiminta huomioon ottaen.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.2. - 14.3.2011.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma