Kelatien työpaikka-alueen laajennus

sijaintikartta nettiin

Suunnittelualue sijaitsee kunnan kaakkoiskulmassa, olevan Kelatien työpaikka-alueen ja Vantaan rajan välissä. Vantaan puolella on rajassa kiinni oleva Vierumäen pientaloalue. Eteläpäässä alue kytkeytyy liikenteellisesti Kulomäentiehen ja pohjoispäässä Korsontien pohjoispuolelle.

Kaavoitustyön keskeisimpänä tavoitteena on lisätä työpaikkatonttitarjontaa yrityksille. Tarkoituksena on alueen maankäyttöä tehostamalla hyödyntää alueen hyvää sijaintia ja liikenneyhteyksiä ja osoittaa alueelle uusia tontteja työpaikka- ja toimitilarakentamiseen.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen

 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.6. – 20.6.2011. Kaavaluonnos hyväksyttiin kuntakehityslautakunnassa 12.6.2013. Asemakaavan luonnos oli MRA 30 §:n mukai­sesti nähtä­villä 22.8.–23.9.2013 vä­lisenä aikana. Yleisötilaisuus järjestettiin Vantaalla Korson koulu 1:n ruokalassa 28.8.2013. Asukasillan muistio. Asemakaavan muutosehdotusta varten on laadittu luontoselvitys vuoden 2014 aikana.

Kaavaehdotusta laaditaan Tuusulan kunnan kaavoitustoimiston ohjauksessa Arkkitehtuuritoimito B&M Oy:n toimiessa konsulttina.

 

Kaavaluonnoksen materiaali

Kaavaselostus 

Liite 1 kaavoituksen käynnistämissopimus

Liite 3 Tuusulan yleiskaava ote

Liite 4 Maantienkylän_oyk

Liite 5 Tuusulan ajantasa-asemakaava

Liite 8 Vesihuoltoverkko

Liite 9 liitekartta 1 valuma-aluekartta

Liite 9 liitekartta 2 yleissuunnitelma

Liite 10 liikenneselvitys

Liite 11 Luontoselvitys ote 

Liite 12 Maisemaselvitys ote A3

Liite 13 lentomelukartta

Liite 15 oasista saatu palaute ja vastineet

Liite 15 b oasin mielipiteet

Liite 16 havainne

Liite 17 Kaavakartta

Liite 18 määräykset

Liite 19 Asemakaavan_seurantalomake

Liite Muistio_asukasilta_14_9_2011

 

 

Lisätietoja:

Tuusulan kunta:
Kaavoituspäällikkö Asko Honkanen
etunimi.sukunimi@tuusula.fi
puh. 040 314 2012