Aropelto

 

Asemakaava-alue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Hyrylän kylässä, Tuusulan keskustan ulkopuolella olevalla Mikkolan asuinalueella. Etäisyyttä Tuusulan keskustaan on noin kilometri.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkorttelin rakentaminen Etelä-Tuusulan Mikkolan asuinalueelle

Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Teija Hallenberg p. 040 314 3039.

 

 Aropellon_havainnekuva

 

Kaavaehdotuksen materiaali:

Kaavaselostus

Kaavakartta

Määräykset 12 a

Määräykset 12 b

Havainnekuva

Kaavaselostuksen liitteet

 

Asemakaavaan liittyen on solmittu maankäyttösopimus, johon liittyvä kunnanvaltuuston pöytäkirjan ko. asiaa koskeva aineisto on alla:

Kokouksen VALT 14.3.2016 18:00:00 § 21:n liitteet:    
Sijaintikartta, Aroharju 858-401-4-178    
Maankäyttösopimusluonnos 29.2.2016, Aroharju, 858-401-4-178    
Kiinteistöjen rajaukset, Aroharju, 858-401-4-178 ja 181    
Sopimuskartta D, Aroharju 858-401-4-178    
Sopimuskartta, Aroharju, kaava 858-401-4-178    
Aropelto, pinta-alakartta    
Neuvottelutarjous 10.10.2007, Aroharju    
Asemakaavoituksen käynnistämissopimus 7.4.2010    
Valt 14.3.2016, äänestys 21a