Golfklubin asemakaavamuutos

Golfklubi

Suunnittelualue sijaitsee Hyrylässä ja koskee korttelia 4207 sekä tähän rajoittuvia katu- ja virkistysalueita. Alue rajautuu Järvenpääntiehen ja Kirkkotiehen. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Krapi, länsipuolella golfväyliä ja päiväkoti, etelässä vanha kunnantalo ja itäpuolella Järvenpääntie. Kaavamuutosalueen koko on noin 1,8 ha.

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa nykyisen golfklubin ja Ateljeerin kortteleiden käyttötarkoituksia sekä tarkistaa rakennusoikeus.

Asemakaavan muutosehdotus oli MRA 27 §:n mukai­sesti nähtä­villä 30.5.-28.6.2013ILMOITUS ASEMAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

GOLFKLUBI, ASEMAKAAVAN MUUTOS

Tuusulan kuntakehityslautakunta on 21.8.2013 § 62 hyväksynyt Golfklubin asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kunnanhallitus 9.10.2013

 

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Teija Hallenberg

 

Kaavamateriaali

Kaavaselostus

Kaavakartta

Havainnekuva