Kiventaka-yleissuunnitelma

Kaavoitustoimi laatii Rusutjärven eteläpuolelle yleissuunnitelmaa.Kiventaka_rajaus

Yleissuunnitelma ei ole varsinainen oikeusvaikutteinen kaava. Yleissuunnitelmalla selvitetään suunnittelualueen täydennys- ja uudisrakentamista sekä liikennejärjestelyjä tulevan kaavoitustyön pohjaksi. 

Suunnitelmassa hyödynnetään alueen aiempien kaavaprojektien palautetta.

Mahdollisia toiveita, tietoa ja kysymyksiä suunnittelualueesta voi lähettää vapaamuotoisesti sähköpostilla tai postilla osoitteisiin kaavoitus@tuusula.fi tai Tuusulan kunta / kaavoitus, Hyryläntie 16 04301 Tuusula.


Loppuvuosi 2013 Yleissuunnitelman rakenteen ratkaisuja on pohdittu ja yleissuunnitelman periaatteet selvitetty siten, että suunnitelma on valmisteltavissa luottamushenkilöiden käsiteltäväksi. Aikataulu tämän osalta on avoin.

 

Ajankohtaista

12.8.2013

 

 

Kesän aikana tuli kohtuullinen määrä (n. 10 kpl) palautetta ja kommenttia ehdotetusta rakenteesta. Palaute käydään läpi ja sen pohjalta jatketaan tarkentavaa suunnittelutyötä. Uutta materiaalia pyritään lisäämään sitä mukaa kun sitä valmistuu. Erityisesti metsäalueiden käyttö ja alueen suhde Rusutjärveen pyritään avaamaan kysymyksinä paremmin.

31.5.2013

 

Materiaalia-osioon on lisätty ehdotus tulevaksi rakenteeksi kommentointia varten. Palautetta voi antaa koko kesä-heinäkuun ajan pienistä tai isoista mieleen tulevista asioista.

27.5.2013

 

 

 

   

Kiventaka-yleissuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin 21.5.2013 Vaunukankaan koululla. Mukana oli n. 30 kiinnostunutta aloittelemassa monipuolista keskustelua alueen kehittämisestä.

Muistio tilaisuudesta sekä esitysmateriaali on saatavissa alhaalta kohdasta materiaalia. Yleisötilaisuudessa käytiin läpi suunnitelmien perusteita sekä esiteltiin alustavaa ehdotusta rakenteeksi.

Varsinainen kuva ehdotuksesta kommentteja varten julkaistaan toukokuun loppuun mennessä näillä sivuilla.

     

 


Materiaalia

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus

Yleisötilaisuuden 21.5.2013 esitys

Yleisötilaisuuden 21.5.2013 muistio

Ehdotus_rakenteeksi_1-4000_30.5.2013_(PDF)

Suunnittelun_pääkohtia_30.5.2013

Liikennejärjestelyjen_perusteita_30.5.2013

 

Lisätiedot: Asko Honkanen p. 040 314 2012