A

Hiivoonlahti

Hiivoonlahti

Suunnittelualue sijaitsee Rantatien museotien keskivaiheilla ja on osa Rantatien maisemakokonaisuutta. Alue rajautuu kaakkoisreunaltaan Rantatiehen, koillisreunaltaan omakotitalojen korttelialueeseen, lounaassa Halosenniemeen johtavaan tiehen ja luoteessa Tuusulanjärveen. Alue on tällä hetkellä rakentamaton ja sen koillisosa on erotettu muusta peltoalueesta korkealla kuusiaidalla.

 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on selvittää maiseman- ja kulttuuriarvojen suojelutarve sekä alueen täydennysrakentamismahdollisuudet.

 

Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma

Alueen suunnittelu on tällä hetkellä aloitusvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisen nähtävilläolon aikana kerätään palautetta mm. lähtötiedoista, prosessista, tavoitteista ja arvioitavista vaikutuksista. Voit halutessasi jättää mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta myös sähköpostitse osoitteella: kaavoitus(at)tuusula.fi.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Yhteystiedot

suunnittelija: Antti Heikkilä, Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy

puhelin: 050 3257666, sähköposti: toimisto(at)anttiheikkila.fi

 

esittelijä: Asko Honkanen, kaavoituspäällikkö

puhelin: 040 314 2012, sähköposti: asko.honkanen(at)tuusula.fi

postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula