Sulan työpaikka-alue

Havainnekuva_etusivu

SULAN TYÖPAIKKA-ALUE, ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSET

Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän kuntakeskuksen eteläpuolelle, noin 3 kilometrin etäisyydelle keskustasta. Asemakaavalla laajennetaan Sulan nykyistä työpaikka-aluetta, johon asemakaava-alue rajautuu. Suunnittelualueen rajoina toimivat etelässä Tuusulan itäväylä(11466), idässä Fallbackantie sekä lännessä ja pohjoisessa Korvenrannantie. Alue on pääosin rakentamaton. Suunnittelualueen koko on noin 91 ha. Asemakaava on tullut vireille 11.2.2015.

Asemakaavasta on laadittu kaksi vaihtoehtoista luonnosta. Vaihtoehdot eroavat toisistaan lähinnä liikerakentamisen jakautumisen osalta. Uusi tilaa vaativa vähittäiskauppa jakautuu, Tuusulan itäväylän varren KM-5 -korttelialueille, vaihtoehdossa 1 suhteessa 20 000 k-m2+ 10 000 k-m2  ja vastaavasti vaihtoehdossa 2 suhteessa 15 000 k-m2+ 15 000 k-m2.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnokset ovat MRA 30 §:n mukai­sesti nähtä­villä 16.3.-21.4.2017 vä­lisenä aikana 3 B-kerroksen asiakaspalvelussa, Hyry­läntie 16, ja kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi

Palautetta luonnoksista voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi. tai postitse, Tuusulan kunta, kaavoitus, PL 60, 04301 TUUSULA 21.4.2017 kello 16.00 mennessä. 

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Petteri Puputti p. 040 314 3515.  

 

Yleisötilaisuus                                                                              

Asemakaavaluonnoksista järjestetään yleisötilaisuus Tuusulan kunnantalolla, valtuustosalissa (osoite: Hyryläntie 16) tiistaina 4.4.2017 klo 17.00-19.00.

 

Tiedostot:

3535L_Kaavaluonnos_VE1_1.3.2017

3535L_Kaavaluonnos_VE2_1.3.2017

3535L_Selostus_Sula_1.3.2017