Kirkonkylän kampuksen asemakaavamuutos

KIRKONKYLÄN KAMPUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOS

Suunnittelualue sijoittuu Tuusulantien ja Järvenpääntien risteykseen Mattilaan.  Muutosalue käsittää Kirkonkylän koulun tontin ja tarpeen mukaan sen lähialueita. Alueen pinta-ala on noin 3 hehtaaria.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Vilma Karjalainen p. 040 314 2017

Liitteet:

Liikennejärjestelyt

Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma