Tuuskodon asemakaavan muutos, kaava 3562

 Tuuskoto opaskartalla

Tuuskodon asemakaavan muutosalue sijoittuu Palvelukeskus Tuuskodon alueelle ja ympäristöön. Palvelukeskus Tuuskoto sijaitsee Hyrylän ydintaajamasta noin 2 km koilliseen. Suunnittelualue rajautuu Tuusulanjärveen, koillisessa golf-kenttään, kaakossa Järvenpääntiehen ja lounaassa asuinkortteleihin.

Asemakaavan muutostyön tavoitteena on tutkia Palvelutalo Tuuskodon hoivatoiminnasta vapautuville tiloille uutta käyttöä. Lisäksi tavoitteena on selvittää alueen suojelu- ja virkistystarpeet sekä täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaavatyön yhteydessä selvitetään myös meluntorjuntatarve.

Kaavatyö on käynnistynyt syksyllä 2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla on ollut nähtävillä 3.12.-4.1.2016 välisenä aikana ja siihen voi tutustua koko kaavatyön ajan Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, C-siipi). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös tästä linkistä: Tuuskoto päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Asemakaavan muutoksen luonnosvaihe

Asemakaavatyötä on jatkettu valmistelemalla kolme luonnosvaihtoehtoa vuorovaikutuksen käymiseksi. Kuntakehityslautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnosvaihtoehdot MRA 30 §:n mukai­sesti nähtä­ville. Vaihtoehtoihin voi tutustua näillä sivuilla sekä Tuusulan kunnan 3 B-kerroksen asiakaspalvelussa, os. Hyryläntie 16, 04300 Tuusula, 3.11.–9.12.2016 vä­lisenä aikana.
Ote kuntakehityslautakunnan päätöksestä 19.10.2016 §132.

Tuuskodon asemakaavamuutoksen selostus 

Asemakaavan muutoksen selostuksen liite 3, kaavakartat ja kaavamääräykset:

 Asemakaavan muutoksen selostuksen liite 4, kaavatyötä havainnollistava aineisto:

Yleisötilaisuus

Tuuskodon asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus Tuusulan kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoustilassa (osoite: Hyryläntie 16) keskiviikkona 23.11.2016 klo 17.30-19.30.

Osallistujia oli noin 20 ja keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Kiitos kaikille osallistujille.

Yleisötilaisuus_23112016_Tuuskoto

 

Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Teija Hallenberg, p. 040 314 3039.

Viistokuva suunnittelualueesta. Kuvassa keskellä Tuuskodon palvelukeskus, oikealla Koivukuja ja Kotoranta. Kuva ©Tuusulan kunta.

viistokuva nettiin