Rykmentinpuiston keskus

rpkeskus

 

Rykmentinpuiston keskus

Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos sijoittuu Puustellinmetsän ja Hyrylän keskustan väliselle alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on 27,2 hehtaaria. Asemakaavalla muodostuu kerrosalaa 176 450 k-m2, joka sisältää keskustatoimintoja, asumista, sekä alueen tarvitsemia yksityisiä ja julkisia palveluja. Asuntokerrosala vastaa noin 2500 asukasta.

Ehdotus on MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 28.10.-30.11.2016  välisenä aikana kunnantalolla 3 B-kerroksen asiakaspalvelussa, Hyryläntie 16 ja kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta toimitetaan kirjallisena kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite PL 60, 04301 TUUSULA 30.11.2016 klo 16.00 mennessä tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi

Lisätiedot: Asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä puh. 040 314 2016

Asemakaavakartta ja määräykset

Havainnekuva

Kaavamateriaali kokonaisuudessaan

Keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut

Hyrylän Rykmentinpuiston alueen luontoselvitysten täydennys

3D-malli Hyrylän suunnitelmista

Rykmentinpuiston sivut

 

Halutessasi voit osallistua myös karttapohjaiseen kyselyyn.

Kyselyssä pääset kommentoimaan ja ideoimaan alueen suunnitelmia sekä toteutusta. Kaikkien karttakyselyyn vastanneiden kesken arvotaan myös palkinto!