Huurrekuja

Huurrekuja_sijainti

Valtuusto on hyväksynyt Huurrekujan asemakaavamuutoksen 29.5.2017 § 89

 


NÄHTÄVILLÄ HUURREKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (3574)

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Jusslan työpaikka-alueen eteläreunassa. Asemakaava-alueeseen kuuluu yksi toimitilarakennusten korttelialueella sijaitseva kiinteistö ja kunnan omistamaa lähivirkistysaluetta. Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 0,95 ha.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia työpaikkatontin laajentamista etelään ja mahdollistaa näin kiinteistöllä toimivan yrityksen toimintamahdollisuudet jatkossa. Yrityksellä on tarve saada lisää ulkovarastointialueita käyttöönsä ja tehostaa piha-alueen käyttöä.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Petteri Puputti

p. 040 314 3515.

Asemakaavaehdotus on MRA 27 §:n mukai­sesti nähtä­villä 16.2.-20.3.2017 vä­lisenä aikana kunnan­talol­la 3 B-kerroksen asiakaspalvelussa, Hyry­läntie 16, ja kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta toimitetaan kirjal­lisena kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite PL 60, 04301 TUU­SULA 20.3.2017 klo 16.00 mennessä tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi.

Tiedostot:

Khall § 26/30.1.2017, Kkl § 2/18.1.2017


  

ILMOITUS VIREILLE TULOSTA /OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HUURREKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.11.-1.12.2016 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, C-siipi) ja Tuusulan kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi. Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi 1.12.2016 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Petteri Puputti p. 040 314 3515.

Suunnittelualue sijoittuu Maantiekylän kunnanosaan, Kulomäentien nykyisen työpaikka-alueen eteläosaan, Huurrekujan eteläpuolelle.

Tuusulan kuntakehityslautakunta 16.11.2016

 

Tiedostot: