Tuusulanjärven uimarantaselvitys

Uimarantaselvitys (kelluva rantareitti)

 

Tuusulanjärvi on Uudenmaan maakuntajärvi ja sitä ympäröivät alueet muodostavat valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön. Järven ympäristö on aktiivisessa vapaa-ajankäytössä ja merkittävä virkistyspaikka alueen noin 100 000 asukkaalle. Tuusulanjärven virkistysmahdollisuuksia on päätetty kehittää paremmiksi.

Uimarannan mahdollisuutta tutkittiin syksyllä 2016 Gustavelundin ja kirkon väliselle alueelle sekä Tuuskodon edustalle. Lisäksi on selvitetty reittejä, joista yksi olisi kelluvan reitti Tuuskodolta Kotuntien venerantaan ja siitä edelleen Gustavelundin suuntaan.

Uimarantaselvityksen ensimmäisessä vaiheessa vertailtiin Tuuskodon edustan ja Gustavelundin sekä Tuusulan kirkon välisiä uimarantavaihtoehtoja toisiinsa. Tuuskoto osoittautui paremmaksi uimarantavaihtoehdoksi maanomistusolojen, kaavatilanteen, kulttuurimaisema-arvojen, uimaranta-alueen suuremman koon sekä suotuisamman ilmansuuntansa vuoksi. Rannan olosuhteet ovat toistensa kaltaiset.

Selvityksen toisessa vaiheessa on keskitytty Tuuskodon alueen soveltuvuuteen EU-tasoisen uimarannan tekemiseen. Lisäksi on selvitetty kelluvan rantareitin ja siihen liitettävien rakenteiden mahdollisuutta. Uimaranta on osoitettu myös Tuuskodon asemakaavaluonnokseen, joka oli nähtävillä 3.11. - 9.12.2016.

Selvitys liittyy Tuuskodon asemakaavatyöhön sekä Tuusulanjärven virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseen tähtääviin toimiin. Näiden selvitysten pohjalta voidaan arvioida mahdollista uimarantahanketta sekä kustannuksia yleisellä tasolla. Piiliojan kunnostamiseen ei suunnitelmassa ole otettu kantaa eikä hulevesiä tai autopaikkojen kustannuksia ole arvioitu. Selvityksessä ei myöskään ole arvioitu käyttökustannuksia.

Lisätiedot:
Terhi Wermundsen puh. 040 314 3065.