Hirsirakentamisen perusteita

Halosenniemi keväällä 2007Ennen vanhaan rakennukset tehtiin tavallisesti puusta - puuta oli runsaasti saatavilla metsistä. Kivestä rakentaminen oli harvinaisempaa ja kalliimpaa. Kaupunkien asuintalotkin olivat usein puisia, ja vain varakkailla saattoi olla komea kivirakennus kertomassa heidän erityisestä asemastaan.

Hirsirakentaminen on yksi puurakentamisen lajeista, jossa hyödynnetään vuosisatoja vanhaa tietämystä. Hirsirakentamisella on monia etuja: hirsitaloja mainostetaan ympäristöystävällisenä vaihtoehtona, jossa on hyvä sisäilma.

Yleisin rakentamisessa käytetty puulaji oli mänty. Hirsirakennukset on toteutettu käyttämällä ns. nurkkasalvoksia, joita on useita eri tyyppejä.

Tehtäväidea (arkkitehtuuri):

Tutki eri lähteistä löytämiäsi Halosenniemen rakennuskuvia. Mikä salvos-tyyppi on ollut rakentajilla käytössään? Salvos on hirsikehikon nurkkaliitos. Etsikää tietoa hirsirakentamisesta ja pohtikaa yhdessä hirsirakentamisen etuja.

Vaihtoehtoiset salvos-tyyppit (pdf)