Maakuntakaava

on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueidenkäytöstä. Kaavassa sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Yleispiirteisimpänä kaavana se toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle sekä muulle alueidenkäytön suunnittelulle.

Uudenmaan liitto laatii maakuntakaavan, jonka ympäristöministeriö vahvistaa. Uudenmaan liiton sivuilta löydät tietoa myös ympäristöministeriön vahvistamasta 2. vaihemaakuntakaavasta sekä tekeillä olevasta 4. vaihemaakuntakaavasta.  

Vahvistettavaan kaava-aineistoon kuuluu kaavakartan lisäksi kaavamerkinnät ja -määräykset. Selostuksesa esitellään ja perustellaan kaavaratkaisuja.

Uudellamaalla on voimassa useita vahvistettuja maakuntakaavoja:

  • Uudenmaan maakuntakaava
  • Itä-Uudenmaan maakuntakaava
  • Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava
  • Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
  • Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavat ovat kokonaiskaavoja, joissa on esitetty kaikki maankäyttömuodot. Vaihekaavat täydentävät ja päivittävät kokonaiskaavoja valittujen teemojen osalta.

Kaavayhdistelmä ohjeena maakuntakaavojen tulkinnalle

Kun olemassa olevaa kaavatilannetta tulkitaan, on kaikki voimassa olevat maakuntakaavat huomioitava samanaikaisesti. Uudenmaan liitto on yhdistänyt tulkinnan helpottamiseksi voimassa olevat maakuntakaavat yhdistelmäkartalle. Karttapalvelusta löytyy myös vireillä olevat kaavat.

Neljännen vaihemaakuntakaavan tavoitteena kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Uusimaa

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnissä. Kaavan tavoitteena on tukea kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla. Maankäytön valinnoilla edistetään myös Uusimaa-ohjelman tavoitteita.

Neljäs vaihekaava tulee olemaan aiempia maakuntakaavoja strategisempi. Siinä määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta:

  • elinkeinot ja innovaatiotoiminta
  • logistiikka
  • tuulivoima
  • viherrakenne
  • kulttuuriympäristöt
Näiden lisäksi kaavassa tullaan käsittelemään muita ajankohtaisia aiheita kuten Malmin lentokenttää sekä Pääradan uusia asemanseutuja, Tuusulan Ristikytöä ja Hyvinkään Palopuroa. Kaava tulee kattamaan koko maakunnan 26 kunnan alueen, lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jonne laaditaan erillinen kaava. Valmistelu vie aikaa kolmisen vuotta.

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus oli lausunnoilla helmikuun 2016 loppuun asti. Kaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2016 aikana.