Kiinteistön liittyminen vesihuoltoon

Olemassa olevan kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon

1. Tee hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä

Tee ilmoitus liittymisestä www.tuusula.fi/vesihakemus 

Tarvittaessa paperiversion hakemuksesta saa vesihuoltolaitoksen toimistosta puh. 040 314 3577.

Vesihuollon liitoslausunto toimitetaan sopimuksen liitteenä. Tarvittaessa saat sen myös etukäteen puh. 040 314 3579

Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa seuraavat liitteet joko sähköpostilla vesihuoltolaitos ( at ) tuusula.fi tai postitse (osoite alla)

Postitusosoite:

Tuusulan vesi PL 60 04301 Tuusula

2. Tilaa liitostyö

Liitostyö sovitaan kaksi viikkoa ennen liittymisajankohtaa. Työtilauksen tehdään lomakkeella www.tuusula.fi/vesityotilaus

Liitosta varten tulee liitettävät putket olla hyvin esillä ja puhtaita sekä kaivanto on turvallinen.

Tonttijohtojen kaivutyöt ja kaivantoturvallisuus

1. Kiinteistön omistaja vastaa kaivutöistä liitoskohdasta rakennukseen asti

Kaivannot on aina joko tuettava tai luiskattava maalajin mukaiseen kaltevuuteen (ei jyrkempi kuin 5:1). Kaivannon reunoilla on oltava vähintään 500 mm levyinen kaivumaista vapaa alue. Vesijohto on asennettava roudattomaan syvyyteen eli kaivannon kokonaissyvyys on yleensä 2100 mm ja kaivannon pohjan leveys on vähintään 1000 mm. Pohja tasataan ja täytetään vähintään 200 mm putkien yläpuolelle asti luonnonsoralla, jonka suurin raekoko on 20 mm.

Tarkemmat ohjeet löytyy Rakennustieto Oy:n julkaisusta InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010.

2. Kaivannon turvallisuus

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan kaivannon turvallisuudesta ja varustamaan kaivannon asianmukaisin liikennemerkein ja suoja-aidoin sekä pimeän aikaan myös huomiovaloin.

Vaara vaanii kaivannossa (opas, pdf)

3. Kaivulupa

Kunnan teillä ja yleisillä alueilla tehtävistä kaivutöistä tulee aina hakea kaivulupa Lupapisteestä http://www.lupapiste.fi/. Ohjeita Tuusulan lupakäytäntöihin liittyen löytyy kunnan internetsivuilta.

ELY:n teillä luvat haetaan http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vesi-ja-viemariputken-sijoittaminen

Mikäli katu joudutaan katkaisemaan liikenteeltä tai hälytysajoneuvojen ajoyhteys muuten vaarantuu, tulee siitä ehdottomasti ilmoittaa myös Keski-Uudenmaan Pelastuslaitokselle puh. (09) 8394 0000 sekä toimittaa etukäteen liikenteenohjaussuunnitelma tiemestarille (ohjeita mm. http://www.ely-keskus.fi/). Kaapelinäytöt tulee pyytää kaikilta alueen johtojen omistajilta. Keskitetysti näyttöjä välittää johtotieto.fi ja kaivulupa.fi

4. Huolehdi tonttivesijohdon venttiilin sijainnin merkitsemisestä