Peltokaaren päiväkoti

Peltokaaren päiväkoti rakennetaan kuusiryhmäisenä, ja sinne tulee tilat laskennallisesti 126 päiväkotilapselle.  

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan myös mahdollisuudet tarjota sen tiloja vapaa-ajan toiminnalle päiväkotiajan ulkopuolella. Tavoitteena on tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus, mikä mahdollistaa monien käyttäjäryhmien palvelemisen kuntalaisten olohuoneena ja kohtaamispaikkana. Tiloja voivat käyttää esimerkiksi varhaiskasvatus, esiopetus, kirjasto- ja nuorisopalvelut, kansalaisopisto, urheiluseurat, asukasyhdistykset, vanhempainyhdistys sekä muut sidosryhmät. 

Peltokaaren päiväkoti toteutetaan vuokramallilla kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Päiväkoti on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2024. 

 

Toiminnan aloitus: Päiväkoti otetaan käyttöön arviolta elokuussa 2024.  

Bruttoneliöt: 1 760 brm2, tarkentuu projektin edetessä. 

Toteutustapa: Peltokaaren päiväkoti toteutetaan vuokramallilla kilpailullisella neuvottelumenettelyllä 

 

Sijainti:

Lillynkuja 2 

05400 Jokela