Hoitajan palkkaaminen kotiin

Tuusulassa yksityisen hoidon tuki antaa perheille mahdollisuuden palkata hoitajan kotiin yksin tai yhdessä toisen perheen kanssa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään on erityisesti panostettu tässä hoitomuodossa, jotta perheille ei hoitajan palkkaaminen muodostuisi taloudellisesti ylivoimaiseksi. Lapsiryhmän koko voi enintään olla neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetuksessa käyvä lapsi.

Mistä löydän hoitajan?

 • työvoimatoimistosta
 • omalla hakuilmoituksella
 • oman alueen perhepäivähoidon ohjaajan Paula Tuulaniemi kautta

Nyt voi hakea yksityisen hoidon tukea

 • tuki maksetaan suoraan hoitajalle, jonka vuoksi Kelaan tulee toimittaa verokortti
 • perhe maksaa hoitajan palkan ja tukien välisen erotuksen sekä työnantajakulut koko palkkasummasta
 • yksityisen hoidon tuki on lapsikohtainen eli kokonaistukimäärään vaikuttaa lasten lukumäärä

  Yksityisen hoidon tuen kuntalisähakemus

Perheen velvoitteet työnantajana

Työnantajamaksuista saa tietoa verotoimistoista ja internetin kautta, myös maksut voidaan maksaa sähköisesti

 • Ennakonpidätyksen maksaminen lääninverovirastolle hoitajan toimittaman verokortin mukaisesti, lisätietoja verohallinnon sivuilta kohdista vero-ohjeet ja julkaisuja (kotitalous työnantajana).
 • Sosiaaliturvamaksu
  Sosiaaliturvamaksu suoritetaan saman aikataulun mukaisesti ja samalla lomakkeella kuin ennakonpidätyskin, mutta koko palkasta.
 • Eläkevakuutus
  Työnantajan on otettava hoitajalle lakisääteinen TyEl -lainsäädännön (v. 2007 alk) mukainen eläkevakuutus. Maksu muodostuu työnantajan ja työntekijän maksuosuuksista. Työnantaja vähentää työntekijän palkasta työntekijän osuuden eläkevakuutuksen maksusta jokaisen palkanmaksun yhteydessä ja tilittää sen ja työnantajan osuuden eläkekassalle. Lisätietoa www.etera.fi.
 • Tapaturmavakuutus
  Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturman varalta. Lakisääteinen tapaturmavakuutus otetaan tapaturmavakuutusyhtiöstä. Vakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden mukaan.
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  Työttömyysvakuutusmaksu koskee niitä työnantajia, joiden on vakuutettava työntekijät tapaturmavakuutuslain mukaan. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 % ja palkansaajan 0,34 % palkasta (työnantaja pidättää palkasta).