Luvan mukaiset katselmukset

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella on lain mukaan velvollisuus valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia että rakentamisessa noudatetaan lakia ja määräyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 §


 

Katselmukset

Lupapäätöksessäsi mainitaan, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä rakennusvalvonnasta. Riippuen rakennus- tai muutostoimenpiteestä vaaditut katselmukset voivat mm. olla:

  • rakennuksen merkitseminen maastoon
  • aloituskokous
  • pohjakatselmus
  • rakennuksen sijainnin tarkistus
  • lämmityslaitteiden katselmus
  • rakennekatselmus
  • vesi- ja viemärilaitteiden katselmus
  • käyttöönottokatselmus
  • loppukatselmus
  • Tuusulassa luvan mukaisia rakentamisen aikaisia katselmuksia suorittavat valvontatarkastajat. Työmaalla tulee olla nähtävillä rakennusvalvonnan leimaamat suunnitelmat.

Rakennusaikaisesta valvonnasta vastaavat henkilöt.


 

Valvontatarkastajien aluejako

Tuusula on jaettu kahteen alueeseen valvontatarkastajien työnjaon osalta, Etelä- ja Pohjois-Tuusulaan. Tarkempia tietoja valvontatarkastajien aluejaosta saat rakennusvalvonnasta.

Etelä-Tuusulan valvontatarkastaja

Pohjois-Tuusulan valvontatarkastaja