Mäntymäen tilojen hakeminen

Tuusulassa toimivat eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöt voivat hakea Tuusulan kunnan omistamia Mäntymäen kiinteistön kokoontumistiloja maksutta käyttöönsä. Tilat ovat varattavissa ma–su klo 8–21 väliselle ajalle. Ne on tarkoitettu erilaisia tilaisuuksia, kerhotoimintaa ja kokoontumisia varten. Mäntymäki sijaitsee osoitteessa Luurikuja 1, 04300 Tuusula.

Varausohjeet

Mäntymäen tilavaraukset tehdään Mäntymäen tilavarauslomakkeella. Lomakkeita on saatavilla kunnantalon neuvonnasta,  toimistosihteeri Arja Heikkilältä sekä Tuusulan kunnan verkkosivujen lomakepankista.
Tilavarauslomakkeella tulee ilmetä yhdistyksen tai järjestön vastuuhenkilö, tilojen käyttötarkoitus sekä mille ajalle tila halutaan varata.

Hakemus palautetaan postitse osoitteella:
Tuusulan kunta 
Vanhus- ja vammaispalvelut / Arja Heikkilä
PL 90
04301 Tuusula

Mäntymäen tilojen käyttö on yhdistyksille ja järjestöille maksutonta.

Mäntymäen tilojen vakituiset varaukset yhdistyksille ja järjestöille vahvistetaan aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Säännölliset varaukset vuodelle 2017 on haettavissa lokakuussa ajalla 1.10.-31.10.2016, ja vahvistuspäätös tilan hakijalle lähetetään marraskuussa. Varauksia voi kuitenkin kysyä koko kalenterivuoden ajalle säännöllisiä kokoontumisia varten tai yksittäisille päiville.

Lisätietoja toimistosihteeri Arja Heikkilä

Avainten noutaminen

Mäntymäen avain noudetaan kunnantalon neuvonnasta virka-aikana, kun varaus on vahvistettu. Avaimen voi hakea edellisenä päivänä. Avain luovutetaan nimetylle vastuuhenkilölle, jonka on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avain tulee palauttaa viimeistään tilaisuutta seuraavana päivänä kunnantalon neuvontaan. Vakituiset käyttäjät saavat oman avaimen itselleen. 

Varauksen peruminen

Mikäli varattua tilaa ei käytetä, tilaus tulee perua. Peruutus tehdään kirjallisesti ensisijaisesti toimistosihteeri Arja Heikkilälle tai vaihtoehtoisesti kunnantalon neuvontaan.

Mäntymäen käytön ohjeistus

Varauksen tehnyt yhdistys tai järjestö sitoutuu käyttämään Mäntymäen tiloja Mäntymäen käytön ohjeistuksen (doc) ja keittiön käytön ohjeistuksen (doc) mukaisesti. Laiminlyönnistä tai käytön vastaisesta toiminnasta johtuvista vahingoista vastaa käyttäjä.

Yksittäiset henkilöt tai yritykset eivät voi varata tiloja.