Rykmentinpuisto

Rykmentinpuiston asemakaavoitus on aloitettu laatimalla asemakaavaluonnosvaihtoehdot suurelle, noin 150 ha käsittävälle alueelle. Tämä alue mahdollistaa kodin noin 9000 asukkaalle. Luonnokset olivat nähtävillä keväällä 2014.

Nähtävillä ollut materiaali:

Selostus
Liite 1 Luonto- ja maisemaselvitykset
Liite 2 Kaava-alueen kohteet Tuusulan kulttuurimaiseman ja rakennuskannan inventoinnista
Liite 3 Maakuntakaava, ote
Liite 4 Kasarmialueen rakennushistoriallinen arvotus
Liite 5 Hyrylä Rykmentinpuisto Kirkonmäki Varuskuntakoto tutkimusraportti
Liite 6 Tuusulan keskustan alueen ja Rykmentinpuiston pysäköinti
Liite 7 Remix -Renewable Energy Technogy Mix -projekti, väliraportti
Liite 8 Muodostuvan pohjaveden määrän ja laadun turvaaminen Rykmentinpuiston ja Sulan kaavoituksessa
Liite 9 Hyrylän pohjavesialueen pintatyypit kaava-alueella
Liite 10 Rykmentinpuiston pohjavesiselvitys
Liite 11 Rykmentinpuiston osayleiskaavakartan pienennös ja määräykset sekä havainnekuva
Liite 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja vastineet
Liite 14 Asemakaavakarttojen pienennökset ja määräykset
Liite 15 Asemakaavan havainnekuvat
Liite 16 Katuverkko
Liite 17 Melulaskelma
Liite 18 Hulevesien hallinta
Liite 19 Maiseman yleissuunnitelma
Liite 20 Rakentamistapaohje
Liite 21 Rykmentinpuiston visio
Rykmentinpuisto vaihtoehtojen vertailu

Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaavoitusta on viety eteenpäin pienempinä osa-alueina, joista ensimmäisenä valtuusto on hyväksynyt Puustellinmetsän asemakaavan. Lisätietoa Puustellinmetsästä löytyy alueen omilta alasivuilta.

Puustellinmetsän jälkeen valmistuu seuraavana osa-alueena Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava, joka on nähtävillä 28.10.-30.11.2016 välisenä aikana. Lisää tietoa löytyy täältä.