Tilapäinen varhaiskasvatus

Jos lapsellasi on varhaiskasvatuksen tarve vain 1-8 hoitopäivää kuukaudessa, katsotaan se tilapäiseksi varhaiskasvatukseksi.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta voit kysyä varhaiskasvatusyksikön johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta. Yksikön esimies arvioi lapsi- ja henkilöstötilanteen perusteella, onko se mahdollista kyseisessä yksikössä.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 20 €€/päivä/lapsi

 

Päivitetty: 18.9.2019