Integroitu erityisryhmä

Varhaiskasvatus järjestetään integroidussa erityisryhmässä silloin, kun lapsen erityisen tuen tarve on mittavaa tai siitä on hänelle kehityksellistä hyötyä.

Integroituihin erityisryhmiin sijoitetaan pääsääntöisesti 12 lasta, joista viisi on tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevaa. Ryhmän seitsemän ns. tukilasta ovat erityislapselle tärkeitä malleja ja leikkikavereita hänen kehityksensä tukemiseksi.

Integroidun erityisryhmän tarjoaa lapselle vahvaa yksilöllistä tukea ja mahdollisuutta oppia asioita yksilöllisellä tavalla pienessä ryhmässä. Hyvä ja kiinteä yhteistyö lapsen huoltjien, lapsen terapeuttien ja tutkivien tahojen kanssa on tärkeänä lähtökohtana integroidun ryhmän työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Ryhmän henkilöstöön kuuluu varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Veo), lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja avustaja.