Tapaturman sattuessa

Menettelytapaohjeet lapsen tapaturman sattuessa

Lapsen sairaanhoidon järjestämisestä vastaa yleensä lapsen huoltaja. Varhaiskasvatuksessa sattuneet tapaturmat huolehditaan, huoltajan suostumuksella, varhaiskasvatuksen toimesta julkisten terveyspalveluiden kautta. Lapselle sattuneesta tapaturmasta tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön mahdollisimman pian (viikon kuluessa tapaturman sattumisesta). Tuusulan kunnan henkilövahinkoja koskevat vakuutukset ovat LähiTapiolassa.

Tapaturmat

Tapaturman sattuessa varhaiskasvatuksen yhteydessä ensiavun antaa, mikäli mahdollista, varhaiskasvatusyksikön henkilöstö.

Tapaturman vaatiessa lääkärissä käyntiä, hoitoon tulee hakeutua mahdollisimman pian. Hoitoon voi hakeutua terveyskeskukseen, päivystykseen, ensiapuun tai mihin tahansa yksityiseen lähinnä olevaan hoitolaitokseen. Mikäli sairauden tai vamman hoitamiseksi on ehdotettu jotakin tiettyä hoitotoimenpidettä yksityisellä sektorilla, tulee korvattavuus selvittää ennakkoon LähiTapiolasta lääkärin kirjoittaman E-lääkärinlausunnon avulla.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten vakuutus

Tuusulan kunta on vakuuttanut Tuusulassa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Varhaiskasvatuksen työntekijä tekee vahinkoilmoituksen lapselle sattuneesta tapaturmasta sähköisesti suoraan LähiTapiolan verkkosivujen kautta. Ilmoitus on tehtävä noin viikon kuluessa tapaturman sattumisesta. Lapsen huoltaja hakee heille aiheutuneista kuluista korvauksen suoraan LähiTapiolasta verkossa, puhelimitse tai sähköpostilla. Vakuutusnumero ja korvauksensaajan tilinumero tulee olla tiedossa vahinkoilmoitusta tehdessä.

Vahinkonumero on 353-4801498-S.

Hae korvausta:

Vakuutus on voimassa alla mainituissa toiminnoissa silloin, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä:

 • varhaiskasvatuksessa
 • esi- ja peruskoulun opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö, leirikoulut ja luokkaretket
 • aamu- ja iltapäivähoidossa
 • nuoriso- ja kerhotoiminnassa
 • leireille ja retkillä

Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti:

 • hoitokulut yksityisellä tai julkisella ilman omavastuuta 
  • lääkärikäynnit, tutkimukset, leikkaukset, fysikaalinen hoito
 • tapaturmissa kohtuulliset matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin
 • lääkkeet 
 • tapaturman yhteydessä rikkimenneet silmälasit ja kypärät 
  • edellyttää tapaturmaa, joka on vaatinut hoitoa

Hammastapaturmat

Hammastapaturman sattuessa tai hammassärkytapauksissa otetaan yhteys lapsen huoltajaan.

Muuta huomioitavaa

Lapsen huoltajan koti- ja työpuhelinnumerot on syytä pitää ajan tasalla yhteyden saamiseksi esim. tapaturmien ja sairauksien sattuessa.