Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu lukiolaisille ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville. Opiskelijat, jotka opiskelevat opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa ja koulutus kestää vähintään 2kk, voivat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja. Palveluiden piiriin eivät kuulu oppisopimuskoulutusta suorittavat opiskelijat.

Opiskeluterveydenhuollon keskeisenä tehtävänä on opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden seuranta ja tulevan työkyvyn edistäminen. Opiskeluterveydenhoitaja kutsuu opiskelijat terveystarkastukseen 1. opiskeluvuoden aikana ja lääkärintarkastukseen viimeistään 2. opiskeluvuonna.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu mielenterveyteen liittyvien ongelmien varhainen toteaminen, opiskelijan tukeminen ja jatkohoitoon ohjaaminen. Päihdeongelmien varhainen toteaminen ja hoitoonohjaus kuuluvat myös opiskeluterveydenhuoltoon. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ohjausta ehkäisyyn ja muihin seksuaaliterveyteen liittyviin asioihin. Opiskeluterveydenhuolto kattaa myös tartuntatautien ehkäisyn mm. rokotukset.

Sairaanhoitopalvelut, äitiysneuvolapalvelut ja suun terveydenhuollon palvelut järjestetään opiskelijoille samoin kuin muille tuusulalaisille. Opiskelija voi hakeutua sairaanhoitoon oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon, Hyrylän, Jokelan tai Kellokosken terveysasemille tai ulkopaikkakuntalaisena opiskelijana oman kunnan terveysasemalle.

Äkillisissä sairaustapauksissa voi hakeutua oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon tai ottaa yhteyttä sairaanhoitajan puhelinneuvontaanlääkärien ja sairaanhoitajien ajanvaraukseen tai päivystykseen.

Jokaisella koululla on nimetty opiskeluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Opiskeluterveydenhoitaja on tavoitettavissa puhelimitse päivittäin ja paikalla oppilaitoksissa allaolevan aikataulun mukaan.

Tuusulan lukio

Hyrylän toimipiste:

terveydenhoitaja Kristiina Lehto p.040-314 4419 tavattavissa lukiolla ma ja ke

Jokelan toimipiste:

terveydenhoitaja Tiina Mämmelä p. 040-314 4018 tavattavissa lukiolla tiistaisin

Kellokosken toimipiste:

terveydenhoitaja Reetta Hokkanen p.040-314 4019 tavattavissa lukiolla ma,ti ja to

Keuda

Kirkkotien ammatti- ja aikuisopisto:

terveydenhoitaja Katja Luukkainen p.040-314 3877 paikalla arkipäivisin

Pekka Halosen akatemia:

terveydenhoitaja Elisa Väyrynen p. 040-314 4214 paikalla tiistaisin

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastukset

Tuusulassa opiskelevat tarkastetaan opiskeluterveydenhuollossa. Muualla opiskelevat ottavat yhteyttä ensisjaisesti oman oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon. Opiskelupaikkaa vailla olevat ja työssä käyvät tuusulalaiset nuoret voivat olla yhteydessä oman alueen lukion terveydenhoitajaan. Ennakkoterveystarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus.

Mikäli haluat antaa palautetta koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta, ota yhteyttä perheiden terveyspalveluiden päällikköön Marketta Mattilaan