Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu lukiolaisille ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville. Opiskelijat, jotka opiskelevat opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa ja koulutus kestää vähintään 2 kuukautta, voivat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja. Palveluiden piiriin eivät kuulu oppisopimuskoulutusta suorittavat opiskelijat.

Opiskeluterveydenhuollon keskeisenä tehtävänä on opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden seuranta ja tulevan työkyvyn edistäminen. Opiskeluterveydenhoitaja kutsuu terveystarkastukseen alle 21-vuotiaat opiskelijat 1. opiskeluvuoden aikana ja lääkärintarkastukseen viimeistään 2. opiskeluvuonna. Opiskeluterveydenhuollon kyselykaavake

21-vuotiaita ja sitä vanhempia opiskelijoita suositellaan täyttämään sähköinen terveystarkastus www.tuusula.fi/omahoito -osoitteessa. Sähköinen terveystarkastus on maksuton palvelu ja terveystarkastuksen voit ottaa käyttöön sähköisen terveysvalmennuksen tai tarvittaessa olla yhteydessä omaan opiskeluterveydenhoitajaan.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu mielenterveyteen liittyvien ongelmien varhainen toteaminen, opiskelijan tukeminen ja jatkohoitoon ohjaaminen. Päihdeongelmien varhainen toteaminen ja hoitoonohjaus kuuluvat myös opiskeluterveydenhuoltoon. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa ohjausta ehkäisyyn ja muihin seksuaaliterveyteen liittyviin asioihin. Opiskeluterveydenhuolto kattaa myös tartuntatautien ehkäisyn mm. rokotukset.

Sairaanhoitopalvelut, äitiysneuvolapalvelut ja suun terveydenhuollon palvelut järjestetään opiskelijoille samoin kuin muille tuusulalaisille. Opiskelija voi hakeutua sairaanhoitoon oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon, Hyrylän, Jokelan tai Kellokosken terveysasemille tai ulkopaikkakuntalaisena opiskelijana oman kunnan terveysasemalle.

Äkillisissä sairaustapauksissa voi hakeutua oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon tai ottaa yhteyttä lääkärin ja sairaanhoitajan palveluihin. Päivystysaikana voi olla yhteydessä päivystysapuun p 116 117. Hätätapauksissa yhteys 112.

Jokaisella koululla on nimetty opiskeluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Opiskeluterveydenhoitaja on tavoitettavissa puhelimitse päivittäin ja paikalla oppilaitoksissa erillisen aikataulun mukaan.

Tuusulan lukio

Hyrylän toimipiste:

terveydenhoitaja Kristiina Lehto p. 040 314 4419

Jokelan ja Kellokosken toimipisteet:

terveydenhoitaja Reetta Hokkanen p. 040 314 4019

Keuda

Kirkkotien ammatti- ja aikuisopisto:

terveydenhoitaja Kristiina Aalto p. 040 314 3877

terveydenhoitaja Tiina Mämmelä p. 040 314 4018

Pekka Halosen akatemia:

terveydenhoitaja Elisa Väyrynen p. 040 314 4214

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastukset

Tuusulassa opiskeleville tehdään kutsuntatarkastus opiskeluterveydenhuollossa. Muualla opiskelevat ottavat yhteyttä ensisijaisesti oman oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon. Opiskelupaikkaa vailla olevat ja työssä käyvät tuusulalaiset nuoret voivat olla yhteydessä oman alueen lukion terveydenhoitajaan. Kutsuntaikäisen tulee itse varata aika kutsuntatarkastukseen. Tarkastukseen kuuluu sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastus.
Huom! Uusintakutsuntatarkastukset (esim. lykkäystä saaneet) tehdään myös opiskeluterveydenhuollossa ja kutsunnanalaisen tulee itse varata aika oman oppilaitoksen tai oman alueen opiskeluterveydenhoitajalle (yhteystiedot yllä). 

Mikäli haluat antaa palautetta koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta, ota yhteyttä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon itäisen alueen esimieheen Anna-Kaisa Suomelaan p. 040 314 5637 tai anna-kaisa.suomela(at)keusote.fi 

Linkit: Tietoa sairauksista ja apua omahoitoon:

www.terveyskyla.fi

www.terveyskirjasto.fi

www.klinik.fi 

www.tuusula.fi/omahoito (sähköinen terveystarkastus ja valmennus)

 

Mielenterveys, päihde, peliriippuvuus, jaksaminen:

www.mielenterveystalo.fi

www.stumppi.fi

www.peluuri.fi

www.mielenterveysseura.fi/unitehdas

www.oivamieli.fi

www.nyyti.fi

www.paihdelinkki.fi

www.irtihuumeista.fi

www.paihdeneuvonta.fi

www.aa.fi

 

Seksuaaliterveys:

www.ehkaisynetti.fi

www.seta.fi

 

Rikokset, raiskaus, väkivalta:

www.riku.fi (rikosuhripäivystys)

www.nettitukinainen.fi

www.naistenlinja.fi