Högberginmäki (3555) asemakaava

Högberg_sijainti

 

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kunnan Maantienkylän kunnanosassa, Kulomäentien työpaikka-alueen länsireunassa. Asemakaava-alueeseen kuuluu kaksi vierekkäistä aidattua ulkovarastointikenttää sekä ulkovarastointialueen reunustalla oleva metsäkaistale. Asemakaavan pinta-ala on noin 1,3 ha. Asemakaavan tavoitteena on tutkia työpaikka-alueen laajentamista länteen ja lisätä kunnan työpaikkatonttien tarjontaa.

Tuusulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2015 § 180 hyväksynyt Högberginmäen asemakaavan. Päätös on lainvoimainen.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Petteri Puputti.

 

Tiedostot:

Asemakaava 1:2000

Asemakaavaselostus 25.11.2015

Kaavaselostuksen liitteet:

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (25.11.2015)

Liite 2a Lausunnot, mielipiteet ja vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Liite 2b Lausunnot asemakaavaehdotuksesta ja vastineet niihin

Liite 3 Luontoselvitys

Liite 4 Kunnallistekniikan verkostot

Liite 5 Hulevesitarkastelu A3

Liite 6 Ympäristötekninen tutkimusraportti

Liite 7 Ote Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaavasta(3424)

Liite 8 Havainnekuva

Liite 9 Seurantalomake

Liite 10 Asemakaava A4 1:2000

Liite 10 Kaavamerkinnät ja -määräykset A4, osa1

Liite 10 kaavamerkinnät ja -määräykset A4, osa2