A

Jokelan koulusurmista marraskuussa 10 vuotta - Tuusula toivoo koulurauhan kunnioittamista

12.10.2017 klo 12.45

- Toivomme hyvin pidättyväistä lähestymistapaa Jokelan koulusurmien vuosipäivään. Haluamme, että kouluissa säilyy täysi työrauha ja että omaisten ja läheisten oikeutta surra rauhassa kunnioitetaan, toteaa Tuusulan kunnan opetuspäällikkö Markus Torvinen.

Jokelan kouluampumisista tulee 7.11.2017 kuluneeksi tasan 10 vuotta. Kunta on jo saanut medialta useita kyselyitä päivään ja siihen liittyviin seremonioihin liittyen.

Tuusulan kunta ei järjestä muistotilaisuutta tai nosta Jokelan tapahtumien vuosipäivää muulla tavoin esiin toiminnassaan. Koulut toimivat normaalisti. Jokelan koulukeskuksessa ei enää ole oppilaita, jotka opiskelivat siellä tapahtuman aikoihin. Opettajakuntakin on vaihtunut normaalin vaihtuvuuden verran.

Tapahtuman jälkeen jälkihoitoon kiinnitettiin Tuusulassa erityistä huomiota.  Tuusulan kunta tuki voimakkaasti Jokelan koulukeskuksen oppilaita, huoltajia ja henkilöstöä järjestämällä muun muassa matalan kynnyksen palveluita, kriisiterapiaa ja psykoterapiaa. Jokelan koulukeskukseen perustettiin laajennettu oppilashuoltoryhmä. Tuusulan kunnassa työskenteli Jokelan koulusurmien jälkihoidossa eripituisissa jaksoissa reilut 40 henkilöä.

Kunta on kehittänyt opetusta pitkäjänteisesti ja tukenut oppimista erilaisin toimenpitein, mm. kehittämällä erilaisia joustavia opetusjärjestelyitä sekä vahvistamalla erityisopetusta ja oppilaanohjausta. Huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä on lisätty. Yhteisöllisyyteen kouluissa on kiinnitetty erityistä huomiota. Opetus- ja kasvatustyöhön on satsattu lisäämällä oppilashuoltoryhmien, rehtoreiden sekä opettajien koulutusta.

Jälkihoito on kunnassa ollut laaja-alaista ja moniammatillista. Nuorisotyö on ollut merkittävässä asemassa tapahtumien käsittelyssä. Nuorten vapaa-ajan viettoon on kiinnitetty Tuusulassa erityistä huomiota.

Median ja yleisön toivotaan antavan kouluille ja niiden oppilaille koulurauhan ja pidättäytyvän yhteydenotoista opettajiin ja oppilaisiin.

Yhteydenotot asiassa pyydetään osoittamaan opetuspäällikkö Markus Torviselle.

 

Lisätiedot:

Opetuspäällikkö Markus Torvinen, 040 314 3410, markus.torvinen@tuusula.fi

Terveyspalveluista (mm. yleisellä tasolla asukkaiden tukeminen kriisitilanteissa) lisätietoja antaa johtajaylilääkäri Susanna Pitkänen, 040 314 3601, susanna.pitkanen@tuusula.fi 

Takaisin