• Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

Syystiedote

04.11.2019

Hyvä kotiväki!

Syyslukukausi on jo vierähtänyt yli puoleen, kaamos koettelee ja joulua odotellaan. Syksy on muodostunut kulttuuripainotteiseksi, kun eri luokka-asteilla on ollut ja tulee vielä olemaan jonkin verran erilaisia kulttuuriin liittyviä tapahtumia. On maalattu, kuunneltu musiikkia ja käyty teatteriretkillä. Luokanvalvojat tai eri aineiden opettajat ilmoittelevat ryhmäkohtaisesti, kun retkiä osuu kohdalle.

Kuluvan vuoden aikana on kerätty tietoa ja aineistoa useamman kyselyn avulla. Kyselyjen tuloksia kerrotaan sitä mukaa kuin vastausyhteenvedot valmistuvat. Lokakuun aikana on julkaistu Liikkuva koulu -kyselyn tulokset. Tuloksista pääsee vertaamaan jokelalaisten oppilaiden vastauksia muiden Tuusulan kunnan oppilaiden vastauksiin. Vastaukset löytyvät koulun kotisivuilta (Liikkuva koulu-välilehdeltä), ja niitä käydään läpi vanhempainkerhon edustajien kanssa yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä marraskuun aikana. Myös valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset ovat valmistumassa. Niitä pääsemme tarkastelemaan tarkemmin ensi vuoden puolella.

Jokelan koulukeskuksen rakenteellisesta kunnosta on tullut pari tiedustelua. Viime keväästä lähtien koulurakennukselle on tehty sekä rakenteisiin että sisäilmaan liittyviä tutkimuksia ja tarkistuksia. Kummassakaan tutkimuksessa ei ole ilmennyt mitään merkittävää huolenaihetta. Kaikeksi onneksi saamme oppilaiden ja henkilöstön kanssa työskennellä varsin kohtuullisessa kunnossa olevassa rakennuksessa. Jokelan koulukeskus on rakennettu ja laajennettu eri vuosikymmenillä, joten peruskorjauksen tarvetta ilmenee tasaisesti eri puolilla rakennusta. Rakennetutkimukset tukivat niitä suunnitelmia, joita peruskorjauksille on tehty, eli koulurakennusta kunnostetaan oikeista kohdista. Rakennetutkimusten yhteenveto julkaistaan syksyn aikana kunnan sisäilmaryhmän toimesta.

Koulukeskuksessa on lisäksi jatkuva sisäilman laatua mittaava järjestelmä käytössä. Raporteissa ei näy huolta herättäviä merkkejä kosteudesta, lämpötilaongelmista tai ns. vokeista eli haitta-aineista. Ilmanpaineessa on mittauksissa ollut epätasaisuutta, mutta raporttien perusteella sitä pystytään säätämään. Joillain käytävillä hiilidioksidipitoisuus nousee välituntien aikana, kun oppilaat ovat sisällä. Käytäviä ei alun perin ole suunniteltu välituntien viettoon, joten tämäkin ongelma korjaantuisi, jos välitunnit vietettäisiin ulkona. Tästä aiheesta varmasti keskustellaan kouluyhteisössä.

Maailman suurin vanhempainilta -tapahtuma tiistaina 12.11.2019 klo 18.00-19.30. Tervetuloa!

Vanhempainillan lähetys tulee Kellokosken koululta, ja sitä voi seurata meillä Peilisalissa suorana lähetyksenä.

Illan teema
Vanhempien rooli lastensa koulunkäynnissä on tärkeä. Haluaisitko sinä vanhempana olla aktiivisemmin mukana lapsesi koulupäivässä? Miten sinä voisit tukea lastasi koulun käynnissä?
Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on sitouttaa ja innostaa kaikki Suomen vanhemmat mukaan koulumaailman muutokseen. Tänä vuonna erityinen painopiste on vanhemmissa ja heidän mahdollisuuksissaan osallistua ja tulla kuulluksi oman lapsen koulun arjessa.

klo 17.30 alkaen vanhempainkerhon kahvit
klo 17.45 verkkolähetys alkaa
klo 18.00 ohjelma alkaa. Illan juontaa vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Keskiviikkona 13.11. klo 18-20 on koulun Peilisalissa kuntalaisilta. Tästä on tullut aikaisemmin tietoa Wilman kautta. Tervetuloa myös tähän tapahtumaan.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille toivottaa Jokelan koulukeskuksen väki!

 

Takaisin