• Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

Jokelan yläasteen ohjeet kouluun palaamiseen 14.5. alkaen

12.05.2020

Tervetuloa takaisin lähiopetukseen!

Lukujärjestykset

Viimeisille päiville on tehty erillinen luokkakohtainen lukujärjestys. Jokaisella luokalla on opiskelutilana kotiluokka ja toinen varaluokka, jota käytetään ryhmän jakamiseen tilanteen mukaan. Tällä haetaan esillä ollutta väljyyttä fyysiseen ympäristöön. Oppilaat ovat siis samoissa luokkahuoneissa koko päivän. Lisäksi voidaan käyttää koulun muita vapaana olevia tiloja, kuten liikuntasalia ja joitain taito- ja taideaineiden luokkia. Myös ulkona voidaan pitää oppitunteja. Oman luokanvalvojan lisäksi opetusta antaa eri päivinä eri opettajat. Opetuksessa voidaan keskittyä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin tai opetus voi olla jonkin oppiaineen opetusta. Luokanvalvojat kertovat tästä lisää. Lukujärjestys noudattaa oppilaiden viidennen jakson tuntimääriä, mutta aikatauluja on tiivistetty niin, että mahdollisimman vähän olisi klo 16 asti kestäviä tunteja. Koulu alkaa päivittäin joko klo 8.15 tai 9.45 ja päättyy klo 13 tai 14.30. Jonain yksittäisenä päivänä koulupäivä saattaa loppua vasta klo 16.

Läppärit, oppikirjat ja opiskeluvälineet
Lainassa olleet koulun digitaaliset laitteet palautetaan, kun tullaan kouluun. Lainalaite pidetään itsellä sekä torstain että perjantain ajan, kunnes Ilona tai Jussi tulee pyytämään laitetta takaisin. Kaikki oppikirjat tuodaan kouluun ja kerätään kotiluokkaan. On tärkeätä, että kotoa etsitään ja tuodaan kaikki kirjat, myös sellaiset, joita ei enää ole tarvittu. Jokainen oppikirja on arvokas ja sitä tarvitaan tulevana lukuvuotena. Oppilailla tulee olla mukana omat henkilökohtaiset opiskeluvälineet (vähintään kynä). Nyt ei voi lainailla kaverin kynää!

Ruokailu
Tuusulan kunta järjestää eväsruokailun. Ruokailu tapahtuu omassa kotiluokassa tai muussa opetuksessa käytetyssä tilassa opettajan valvonnassa. Ruokailussa noudatetaan tarkkoja hygieniaohjeita. Ruokailuaikana on lupa syödä myös omia eväitä, mutta ruokien säilytystä ei voida koululla järjestää.

Välitunnit
Välitunneille mennään porrastetusti. Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona opettajan ilmoittamaan aikaan, jotta luokkahuoneet saadaan tuuletettua. Välitunteja ei saa viettää koulun käytävillä, koska käytävät ovat ahtaat ja ilmanvaihto niissä on paikoin puutteellinen. Säänmukainen vaatetus on lähes välttämätön, sillä kaikki samaan aikaan ulkona olevat oppilaat eivät mahdu viettämään välituntia katoksessa. Myös oppitunteja on hyvä päästä pitämään toisinaan ulkona. Toivotaan mahdollisimman suosiollista säätä viimeisiksi koulupäiviksi.

Koulukuljetukset
Luokkien työjärjestyksiä on yhdenmukaistettu ja tiivistetty sen verran, että kaikkien koulukuljetuksessa olevien oppilaiden pitäisi nyt päästä kulkemaan HSL:n reittibusseilla. Kunnan tasolla kuljetuksista vastaa Riikka Korhonen ja koululla asiaa hoitaa koulusihteeri Annukka Häkkinen.

Hygienia ja turvallisuus
Jotta jokainen voi opiskella turvallisesti, noudatamme koululla kaikki yhteisiä terveysviranomaisten ohjeita hygieniasta. Kaikki pesevät kätensä vedellä ja saippualla aina kouluun tullessa, välitunnilta sisään tullessa, ennen ruokailua ja aina jos kädet ovat likaiset, esim. aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Jos käsienpesu vedellä ja saippualla ei ole mahdollista, käytetään käsidesiä. Oppilaat noudattavat käsienpesun suhteen aikuisten ohjeita. Myös erilaisia liikkumiseen ja tilojen käyttöön liittyviä ohjeita ja rajoituksia pitää noudattaa, vaikka ne tuntuisivat itsestä turhalta ja ärsyttävältä. Kouluun tullaan vain täysin terveenä. Jos on flunssan oireita, jäädään kotiin lepäämään.

Lämpimästi tervetuloa jatkamaan opintoja Jokelan koulukeskukseen!

Minna Järvi, rehtori

Takaisin